Hyvä metsänhoito auttaa pitämään metsät hiilinieluina

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää sitä, että kasvihuonekaasujen päästöt ovat niin pienet, että hiilinielut kompensoivat ne kokonaan. Metsien hiilinieluja voidaan ylläpitää käyttämällä puuta kestävästi, edistämällä metsien kasvua ja välttämällä metsätuhoja.

Suomessa aktiivinen metsien hoito on kasvattanut sekä puuston hiilinielua että hiilivarastoa. Hiilivarasto on kasvanut, koska metsissä on nyt enemmän puuta kuin sata vuotta sitten, jolloin valtakunnan metsien inventointi alkoi. Myös hiilinielu on aiempaa suurempi, koska metsät ovat parempikasvuisia ja tiheämpiä kuin ennen.

Metsänomistajana ylläpidät metsien hiilinieluja hoitamalla metsääsi hyvin. Tällä sivulla esitetyillä toimenpiteillä voit vaalia metsäsi muodostamaa hiilinielua jatkossakin.

Vinkit metsänomistajille hiilinielujen ylläpitoon

 • Uudista ripeästi

  Uudista ripeästi

 • Käytä jalostettuja taimia ja siemeniä

  Käytä jalostettuja taimia ja siemeniä

 • Tee tai teetä taimikonhoitotyöt ajallaan

  Tee tai teetä taimikonhoitotyöt ajallaan

 • Jätä kuviolle vähintään 10 % lehtipuita

  Jätä kuviolle vähintään 10 % lehtipuita

 • Teetä harvennukset ajallaan

  Teetä harvennukset ajallaan

 • Harkitse yläharvennusta

  Harkitse yläharvennusta

 • Lannoita

  Lannoita

 • Kunnostusojita turvemaita vain harkiten

  Kunnostusojita turvemaita vain harkiten

 • Metsitä joutomaat

  Metsitä joutomaat

 • Pidä huolta metsän monimuotoisuudesta kaikissa metsänhoidon vaiheissa

  Pidä huolta metsän monimuotoisuudesta kaikissa metsänhoidon vaiheissa