Otvorené pozície

Na tejto stránke sa môžete uchádzať o prácu v obchodných oblastiach skupiny Metsä ako Metsä Forest, Metsä Wood, Metsä Fibre, Metsä Board a Metsä Tissue – a službách skupiny Metsä.

Kliknutím na názov pozície zobrazíte podrobnejšie informácie a môžete požiadať o uvedenú prácu. Vyplňte prihlasovací formulár podľa inštrukcií. Môžete si vybrať, či požiadate o prácu prostredníctvom súboru so životopisom (CV) alebo cez profil na LinkedIn-e. Takto sa automaticky vyplnia informácie z vášho CV do prihlasovacieho formulára. Skontrolujte tieto informácie a vyplňte prázdne políčka. Prosím, majte na pamäti, že nasledujúci deň dostanete e-mailovú správu s predmetom „Workday Inbox - Your Daily Digest” (Doručená pošta do Workday – váš denný prehľad) potvrdzujúcu zaslanie prihlášky.

Obdobie pre zaslanie prihlášky končí v uvedený dátum o 22.59 hod.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na týždenné odstávky náborového systému, ktoré sa budú konať každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. a mesačné odstávky z dôvodu údržby systému, ktoré sa budú v priebehu roka 2021 konať v tieto dni: 23.1., 20.2., 10.4., 22.5., 12.6., 17.7., 14.8., 4.9., 16.10., 20.11., 11.12. V uvedených dňoch v čase od 08.00 do 20.00 hod. nebude možné vyplniť a odoslať žiadosti.

 

Nastavte si Upozornenie na pracovné pozície! E-mailom budete upozornený/á na aktuálnu prácu, ktorá je v súlade s vašimi záujmami.

Na aktiváciu Upozornenia na pracovné pozície kliknite na „Prihlásiť sa“ („Sign In“) v pravom hornom rohu stránky s pracovnými inzerátmi. Ak ešte nemáte účet kandidáta, vyberte „Vytvoriť účet“ („Create Account“). Akonáhle budete na účte kandidáta, vyberte „Upozornenia na pracovné pozície“ („Job Alerts“) a aktivujte si upozornenia na pracovné kategórie podľa vašich preferencií. Môžete vybrať aj viac kritérií pre tieto upozornenia. Upozornenie na pracovnú pozíciu vám umožní prijímať e-mailové správy s informáciami o nových voľných pozíciách.