Siirtyminen kantokäsittelyssä ureasta harmaaorvakkaan etenee

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group kertoi maaliskuussa 2024, että sen sopimusyrittäjät käyttävät toukokuusta 2024 alkaen kantokäsittelyssä harmaaorvakkaa, joka estää lahottajasienten leviämisen kannon ja juurten kautta maaperään ja ympäröiviin eläviin puihin. Kantokäsittely on pakollista vuorokauden keskilämpötilan ollessa plussalla. Käsittelyaineena on aiemmin käytetty ureaa, jonka valmistuksessa käytetään maakaasua ja hajotessaan urea tuottaa hiilidioksidipäästöjä.

Valtaosin siirtymä harmaaorvakkaan on tapahtunut. Tietyissä hakkuukonemalleissa (noin viidennes kaikista käytössä olevista koneista) on havaittu harmaaorvakkakäsittelyyn liittyviä teknisiä puutteita, joita konevalmistajia on vaadittu korjaamaan. Näillä konemalleilla urean käyttöä jatketaan kunnes valmistajat ovat korjanneet puutteet.

Siirtyminen kantokäsittelystä ureasta harmaaorvakkaan toteuttaa Metsä Groupin asettamia uudistavan metsätalouden tavoitteita ja vähentää puunkorjuun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Lisätietoja:

Hannu Alarautalahti, tuotantojohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 598 7145

Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Yhtiö hankkii kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Osuuskuntaan kuuluvat yli 90 000 metsänomistajaa omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Metsä palvelee: X | Facebook