Osaavat sopimusyrittäjät avainroolissa metsiemme hoidossa

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsänhoidolla vaikutetaan siihen, kuinka nopeasti uusi metsä syntyy, millaisia puulajeja metsässä kasvaa ja millainen on metsän kasvutahti. Hyvällä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla nopeutetaan puiden järeytymistä tukkipuuksi. Metsänhoito edistää Suomen metsien terveyttä, ennaltaehkäisee metsätuhojen syntyä ja parantaa metsien ilmastokestävyyttä.

Istutus- ja raivaussahatyöt ovat metsänhoidon avaintehtäviä. Metsä Groupin omistajajäsenten ja muiden asiakkaiden metsissä näitä töitä tekevät lähes 300 sopimusyrittäjää, jotka vuosittain työllistävät sulan maan kaudella noin 1 000 metsäalan ammattilaista. Suomalaisia työntekijöitä ei kaikilla alueilla ole näihin tehtäviin riittävästi eli Metsä Groupin kumppaneiden palkkalistoilla on myös osaavaa ulkomaalaista työvoimaa. Ulkomaalaisilta yrittäjiltä Metsä Group vaatii Suomeen rekisteröidyn yrityksen olemassaolon. Metsä Groupin maksamassa taksatasossa tai toteutuneessa työn laadussa ei suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä ole eroa.

Tyypillisesti istutus- ja raivaussahatyöt ovat urakkatöitä. Sopimuksissa määritellään yrittäjän työnantajavelvoitteet, ja yrittäjä vastaa hankitun työn suorittamisesta ja työntekijöidensä työsuhteen ehdoista ja palkkausperiaatteista. Metsä Group edellyttää, että sopimusyrittäjällä on kirjallinen työsopimus työntekijöiden kanssa ja käytössä on metsäalan työehtosopimus. Mahdollinen alihankintaketjutus tarkastellaan ja hyväksytetään aina erikseen.

Metsä Groupin toimittajien eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat sopimusyrittäjien toimintaa. Yrittäjien on täytettävä yrittäjävastuun periaatteet ja jokainen yrittäjä taustatietoineen tarkistetaan esimerkiksi taloudellisten velvoitteidensa osalta.

”Meillä on hieno sopimusyrittäjäverkosto alan ammattilaisia hoitamassa jäsentemme ja muiden asiakkaidemme metsien istutus- ja raivaussahatöitä. He tekevät erittäin tärkeää työtä Suomen metsien kasvun ja monimuotoisuuden, ilmaston ja lopulta koko yhteiskunnan eteen. Tarvitsemme suomalaisten lisäksi myös ulkomaalaista työvoimaa metsänhoitotöihin. On ehdottoman tärkeää, että Metsä Group ja sopimusyrittäjämme kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Sopimusyrittäjillämme pitää aina olla kirjallinen työsopimus työntekijöidensä kanssa. Valvomme useilla eri tavoilla, että velvoitteita noudatetaan. Olemme toimittaneet myös AVI:lle listan meille töitä tekevistä yrityksistä, jotta heidän tekemä valvonta on mahdollisimman tehokasta”, sanoo Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen.

Metsä Groupilla on selkeät prosessit yrittäjäverkoston johtamiseen ja valvontaan. Vastuurooleissa olevat henkilöt valvovat yrittäjäverkoston toimintaa osana päivittäistä työtään ja puuttuvat välittömästi epäkohtiin. Metsä Group tekee sekä sisäisiä että ulkoisia auditointeja sopimusyrittäjien toiminnasta, ja toimii aktiivisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta mahdolliset epäselvyydet saadaan esille.

Valvontatoimenpiteiden seurauksena esille nousee vuosittain yksittäisiä väärinkäytöksiä, joihin puututaan välittömästi. Epäselvyydet korjataan tai tilanne johtaa kumppanuuden päättymiseen.

Lisätietoja:

Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, puh. 050 384 4808
Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, p. 050 346 0350 


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Yhtiö hankkii kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Osuuskuntaan kuuluvat yli 90 000 metsänomistajaa omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Metsä palvelee: X | Facebook