Metsä Group sai päätökseen Viron puunhankintaliiketoimintansa myynnin

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan Viron puunhankintaliiketoiminnan myynti virolaisen Combiwood Grupp OÜ:n tytäryhtiölle Combiforest OÜ:lle on saatu päätökseen. Myyjäyhtiö on Metsäliitto Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Metsä Forest Eesti AS. Metsä Group tiedotti 27.2.2024 Viron puunhankintaliiketoimintansa myynnistä, joka edellytti toteutuakseen vielä Viron kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Viron puunhankintaliiketoiminnan myynnillä ei ole olennaisia taloudellisia vaikutuksia Metsä Groupin puunhankinta- ja metsäpalveluliiketoiminnalle. Kaupan osapuolet ovat sopineet kuitupuun ja hakkeen pitkäaikaisista toimituksista Metsä Groupille. Kaikki Metsä Forest Eesti AS:n työntekijät siirtyvät uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.


Lisätietoja:

Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, p. +358 50 384 4808
Gert Rahnel, Member of management board, Combiwood Grupp, p. +372 502 8284
Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut, p. + 358 50 346 0350


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Yhtiö hankkii kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Osuuskuntaan kuuluvat yli 90 000 metsänomistajaa omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Metsä palvelee: X | Facebook