Metsä Group ja Navalis Shipping yhteistyöhön puunkuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi merellä

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Metsä Group on asettanut tavoitteen vähentää puunhankinnan fossiilisia hiilidioksidipäästöjään 30 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Metsä Groupin puunkuljetus tapahtuu kuorma-autoilla, junilla ja laivoilla, ja ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on vähentää nimenomaan puunkuljetusten päästöjä.

Metsä Group ja Navalis Shipping ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita puunkuljetuksissa Itämeren alueella. Metsä Group ja Navalis Shipping julkistavat nyt yhteisen sitoumuksen merellä tapahtuvan puunkuljetuksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi hiilidioksidipäästöjä vähentämällä.

Yhdessä Metsä Group ja Navalis Shipping aikovat vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia tonnia/maili vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2022 verrattuna.

"Osana päästövähennysstrategiaamme investoimme laivastomme uudistamiseen, energiaa säästävään teknologiaan sekä olemassa olevan laivastomme teknisiin parannuksiin. Päivittäisten toimintojemme jatkuva kehittäminen sekä kestävä uudisrakennusohjelmamme mahdollistavat päästöjen vähentämisen edelleen", sanoo Simon tom Wörden, Navalis Shipping GmbH & Co:n toimitusjohtaja, ja jatkaa:

"Ilmastonsuojelu on maailmanlaajuinen tehtävä, joka voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä. Siksi arvostamme tiivistä yhteistyötä pitkäaikaisen kumppanimme Metsä Groupin kanssa."

"Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kunnianhimoisella matkallamme puunhankinnan fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tiivis yhteistyö Navalis Shippingin kanssa on meille merkittävä kumppanuus meriliikenteen päästöjen vähentämisessä vuoteen 2030 mennessä", sanoo Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalvelujen tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti.

Lisätietoja:

Marko Korhonen, merilogistiikan kategoriahankinnoista vastaava johtaja, Metsä Group, p. +358 503387108

Simon tom Wörden, toimitusjohtaja, Navalis Shipping GmbH & Co, p. +49 4144 61 90 60


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
metsagroup.com/fi/puunhankinta 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Yhtiö hankkii kaiken Metsä Groupin tuotantolaitosten käyttämän puun. Osuuskuntaan kuuluvat yli 90 000 metsänomistajaa omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. 

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa, ja työllistämme noin 700 henkilöä. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Metsä palvelee: X | Facebook