Metsä Group on yksi Farmarin pääyhteistyökumppaneista

Metsä Groupin lehdistötiedote 30.3.2022
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Puunhankinta

Farmari 2022 järjestetään vahvalla metsätalousalueella, joten pääyhteistyökumppanuus on Metsä Groupille luontevaa.

”Metsä Group investoi Suomeen ja tuotantomme nojaa suomalaiseen puuhun. Olemme mukana Farmarissa kertomassa, miten hoidamme metsiä vastuullisesti niin, että ne säilyvät elinvoimaisina ja terveinä hiilinieluina ja samalla saamme niistä uusiutuvaa raaka-ainetta jalostettavaksi. Monimuotoisuudesta huolehtiminen on osa jokapäiväistä työtämme”, kuvailee Metsä Groupin Mikkelin piiripäällikkö Jyrki Husu yhteistyön muotoja.

”Farmarin näyttelyvieraista moni on metsänomistaja, tästä syystä haluamme tuoda metsätaloutta vahvasti esillä Farmarissa. Metsätalouden tuloilla on suuri merkitys maatilojen toimeentulossa, esimerkiksi Etelä-Savossa maatilojen tuloista metsätulot muodostavat noin neljänneksen. Metsillä ja metsien monikäytöllä on suuri merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille ja maaseudun toimialoille, kuten matkailuelinkeinolle”, Heikki Pahkasalo Farmari-maatalousnäyttelyn järjestävästä ProAgria Tapahtumat Oy:stä kertoo.

Farmari 2022 -maatalousnäyttely järjestetään Mikkelissä 30.6.-2.7.2022. Uudistuneella Kalevankankaan 13 hehtaarin näyttelyalueella on runsaasti tilaa Farmarille. Laajat ulkoalueet mahdollistavat näyttävät metsäosastot ja näyttelyssä on nähtävillä laaja kattaus Etelä-Savon ja lähimaakuntien vahvaa metsäsektoriosaamista.

Lisätietoja:
Metsä Group, Mikkelin hankintapiirin piiripäällikkö Jyrki Husu, jyrki.husu@metsagroup.com, p. 0500 166 179
ProAgria Tapahtumat Oy / Farmari 2022 maatalousnäyttely, Heikki Pahkasalo, heikki.pahkasalo@proagria.fi, p. 040 583 4890


Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
www.metsaforest.com

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu lähes 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 2,0 miljardia euroa, ja työllistämme noin 850 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook