Lisää vastuullisuustekoja talousmetsiin

Metsä Group järjesti syksyllä 2023 emoyrityksensä Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille Uudista Metsää -kilpailun, jossa etsittiin ideoita siihen, miten toimintaa talousmetsissä voidaan edelleen kehittää. Kilpailussa haettiin konkreettisia uusia ajatuksia siihen, miten parannetaan talousmetsien monipuolista käyttöä, monimuotoisuutta, ilmastokestävyyttä, elinvoimaisuutta ja vesiensuojelua niin, että myös taloudelliset näkökulmat otetaan huomioon.

Ideakilpailun voittajat on nyt valittu. Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet lähettivät kilpailuun yhteensä noin 250 ideaa. Voittajat valitsi Metsä Groupin toimihenkilöistä koostuva raati.

  • Pääpalkinnon eli 5 000 euroa voitti Antti Ylitalo Kuopiosta. Voittanut idea käsittelee metsätalouden alueellista esittelykohdeverkostoa. Digitaalisen ja reaalimaailman uudenlaisella tavalla yhdistävän verkoston avulla esiteltäisiin esimerkiksi eri metsänhoitomenetelmiä ja metsänkäsittelyn eri vaiheita sekä tuotaisiin esille ekologisen kestävyyden toimenpiteiden käytännön esimerkkejä.
  • Toisen palkinnon eli 3 000 eroa voitti Ville Taipale Lemiltä, jonka idea liittyy metsissä tehtävien toimenpiteiden vaikutusten visualisointiin ja mittaamiseen. Uudenlaisen digitaalinen alusta esittäisi aiempaa konkreettisempien havainnekuvin ja laskelmin, mitä käytännössä  tarkoittaisi erilaiset metsissä tehtävät toimenpiteet, miten ne vaikuttavat vuosien päähän, sekä mitä taloudellisia vaikutuksia toimilla on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Raportointityökalulla seurattaisiin vuotuisia hyötyjä myös ympäristön kannalta.
  • Kolmannen palkinnon eli 1 000 euroa voitti Matti Myllykoski Siikalatvasta. Hänen ideansa liittyy uudistamisedellytyksiin eri kohteilla. Näin saataisiin aiempaa tarkempia toimenpide-ehdotuksia ja kustannusarvioita myös pidemmän aikajänteen metsäsuunnitelmiin. 

Kilpailu oli avoin kaikille Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille. Kilpailuaika oli 1.10.–30.11.2023. 

Ehdotettuja ideoita arvioitiin viiden pääkriteerin perusteella:

  • innovatiivisuus
  • toteutuskelpoisuus
  • vaikuttavuus
  • mitattavuus
  • taloudellisuus

Metsä Group julkaisi viime talvena päivitetyt kestävyystavoitteensa vuodelle 2030. Keväällä Metsä Group julkisti Uudistava metsätalous -strategian, jonka tavoitteena on parantaa metsäluonnon tilaa nykyhetkeen verrattuna.

Uudista Metsää -kilpailulla on vahvat linkit sekä konsernin kestävyystavoitteisiin ja uudistavan metsätalouden strategiaan. Kilpailulla tuetaan osaltaan Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalvelujen toiminnan kehittämistä ja etsitään samalla ideoita siihen, mitä uusia metsäpalveluja jäsenille tarjotaan tulevaisuudessa.