Lisää vastuullisuustekoja talousmetsiin – osallistu Uudista Metsää -ideakilpailuun

Metsä Group järjestää emoyrityksensä Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille Uudista Metsää -kilpailun, jossa etsitään ideoita siihen, miten toimintaa talousmetsissä voidaan edelleen kehittää. Kilpailussa haetaan konkreettisia uusia ajatuksia siihen, miten parannetaan talousmetsien monipuolista käyttöä, monimuotoisuutta, ilmastokestävyyttä, elinvoimaisuutta ja vesiensuojelua niin, että myös taloudelliset näkökulmat otetaan huomioon.

Kilpailu on avoin kaikille Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille. Kilpailuaika on 1.10.–30.11.2023 ja kilpailuun osallistutaan täyttämällä ja lähettämällä tällä sivulla 1.10. julkaistava lomake. Ehdotettuja ideoita arvioidaan viiden pääkriteerin perusteella:

  • innovatiivisuus
  • toteutuskelpoisuus
  • vaikuttavuus
  • mitattavuus
  • taloudellisuus

Kilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa, toinen palkinto 3 000 euroa ja kolmas palkinto 1 000 euroa (summat verovapaat). Voittajat valitsee Metsä Groupin toimihenkilöistä koostuva raati tammikuussa 2024.

Metsä Group julkaisi viime talvena päivitetyt kestävyystavoitteensa vuodelle 2030. Keväällä Metsä Group julkisti Uudistava metsätalous -strategian, jonka tavoitteena on parantaa metsäluonnon tilaa nykyhetkeen verrattuna.

Uudista Metsää -kilpailulla on vahvat linkit sekä konsernin kestävyystavoitteisiin ja uudistavan metsätalouden strategiaan. Kilpailulla tuetaan osaltaan Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalvelujen toiminnan kehittämistä ja etsitään samalla ideoita siihen, mitä uusia metsäpalveluja jäsenille tarjotaan tulevaisuudessa.

Kilpailulomake julkaistaan 1.10.2023 tällä sivulla.