METSO-osaajien verkosto laajenee

Metsä Groupilla on maankattava verkosto henkilöitä, jotka osaavat vastata omistajajäsenille Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO:a koskeviin kysymyksiin. He auttavat myös kollegoitaan ohjelmaan liittyvissä asioissa.

METSO-osaamisen lisääminen on tärkeä osa Metsä Groupin ekologisen kestävyyden ohjelmaa. ”Osana kattavaa jäsenpalvelua meillä pitää olla valmiutta kertoa tästä maanomistajalle suunnatusta vapaaehtoisen suojelun mahdollisuudesta ja opastaa määräaikaisesta tai pysyvästä suojelusta kiinnostuneita metsänomistajia”, jäsenpalvelupäällikkö Essi Jokinen kertoo. ”Jo yli 10 vuotta sitten hankintapiireille nimettiin METSO-vastaavat. Nyt tuota verkostoa on täydennetty, koska siihen kuuluneita henkilöitä on siirtynyt uusiin tehtäviin ja taitaa joku olla eläköitynytkin.”

Jokaisella hankintapiirillä on oma METSO-vastaava, ja lisäksi myös piirien osaamisen ja markkinoinnin asiantuntijat perehtyvät ohjelmaan. ”He muodostavat yhdessä tietoparin, joka auttaa METSO-asioissa metsänomistajien lisäksi työyhteisöään. Kaikkiaan verkostoon kuuluu 27 asiantuntijaa.”

Tammikuun lopulla Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen esitteli Metsä Groupin METSO-verkostolaisille toimintaohjelmaa monin käytännön esimerkein. Hän mainitsi, että Metsä Group on ollut aktiivinen METSO-kohteiden esiintuojana. Jokinen arvelee sen johtuvan omistajajäsenten ja metsäasiantuntijoiden läheisistä suhteista. ”Monet niistä ovat kestäneet vuosikymmeniä, ja asiantuntijamme tuntevat asiakkaansa metsät perusteellisesti. Silloin suojelukysymyksetkin tulevat luontevasti esiin metsien käyttöä suunniteltaessa.”

Neuvontaa myös suojeluasioissa

”Minä olen ollut Metsä Groupin palveluksessa vasta pari vuotta. Hain METSO-oppiin, jotta osaan neuvoa asiakkaitani myös suojeluasioissa”, Vesannon puukaupan ja metsäpalveluiden metsäasiantuntija Roope Peuralampi kertoo. Tampereella pidetty koulutuspäivä sisälsi paljon Peuralammelle uusia asioita. ”Ruutiainen osasi todella asiansa, ja keskusteluakin syntyi mukavasti. Onneksi saimme käyttöömme monikymmensivuisen luentomateriaalin, johon voi palata, kun METSO nousee keskusteluun metsänomistajan kanssa.”

Pohjois-Savossa sijaitseva Vesanto on maa- ja metsätalousvaltainen kunta. ”Suurin osa metsänomistajista hoitaa metsiään ’perinteisesti’ eli niistä elantoa hankkimalla. Pois kunnasta muuttaneilla saattaa olla metsilleen muitakin tavoitteita – nyt osaan palvella heitäkin paremmin.”

Peuralampi odottaa koulutuksen maasto-osuutta. Loppukeväästä kahdella paikkakunnalla järjestetään maastopäivä, jonka aikana kierretään METSO-ohjelmaan hyväksyttyjä kohteita.”Kysyttäessä toivoimme, että pääsisimme näkemään erityisesti sellaisia kohteita, jotka eivät ole selviä tapauksia. Se ainakin kävi ilmi jo luennoilla, että kohteella pitää olla riittävästi luontoarvoja ja alueen pitää olla riittävän suuri, jotta sillä on metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen kannalta merkitystä. Myös sitä Ruutiainen painotti, että suojelupäätöksen tekee aina viranomainen.”