Ekologisen kestävyyden ohjelma

Metsä Group vie ekologisen kestävyyden ohjelman avulla käytäntöön uudistavan metsätalouden periaatteita. Ohjelmaan kuuluu useita käytännön toimenpiteitä, jotka ovat osa jokapäiväistä työtämme suomalaismetsissä.

Ekologisen kestävyyden ohjelman toimenpiteet paitsi lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta, ovat myös taloudellisesti järkeviä metsänomistajalle. Monimuotoinen metsä on elinvoimaisempi ja useimmat metsäluonnon monimuotoisuutta lisäävät keinot edistävät metsien terveyttä ja parantavat niiden ilmastokestävyyttä, sillä monimuotoinen metsä kestää paremmin erilaisia tuhoja. Ekologisen kestävyyden ohjelman toimenpiteet tukevat myös metsien säilymistä hiilinieluina.

Ohjelma uudistuu jatkuvasti ja lisäämme siihen uusia toimenpiteitä.

Ekologisen kestävyyden ohjelmalla toteutamme uudistavan metsätalouden periaatteita, joihin Metsä Group on sitoutunut. Uudistavassa metsätaloudessa metsäluonnon tila ei heikkene, vaan vahvistuu. Tavoitteena on, että suomalainen metsäomaisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle elinvoimaisempana, monimuotoisempana ja ilmastokestävämpänä kuin se on aikanaan nykyisille omistajille tullut.

Lue lisää uudistavan metsätalouden periaatteista täältä.