Haluamme olla hyvä naapuri

Sidosryhmäyhteistyö ja sosiaalinen vastuu ovat meille tärkeitä asioita. Taloudellisen arvon tuottamisen lisäksi Metsä Fibre on tärkeä yhteiskunnallinen toimija myös monella muulla mittarilla mitattuna. Toimintamme on merkittävää paikallisesti tuotantopaikkakunnillamme ja puunhankinnassa ympäri maata.

Tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia kohteita useilla tuotantopaikkakunnillamme. Lisäksi tarjoamme vuosittain suuren määrän kesätyö-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja, ja vuosittain lukuisat koululaiset ja opiskelijat tekevät tutustumiskäyntejä tuotantolaitoksillemme.

Olemme tärkeä vientiartikkeleiden ja uusiutuvan energian tuottaja. Tuotteemme vastaavat globaaleihin trendeihin vähentäen samalla riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Puutuotteissa hiili pysyy sitoutuneena niiden koko käyttöiän ja sellusta tehdään erilaisia kierrätettäviä tuotteita, kuten paperia ja kartonkia.

Metsä Fibre on myös merkittävä veronmaksaja ja työllistäjä, niin suoraan kuin välillisestikin. Metsäteollisuus ry:n mukaan jokainen työpaikka suomalaisessa metsäteollisuudessa luo välillisesti kolme muuta. Ja investoimalla Suomeen luomme lisää hyvinvointia maahan myös tulevaisuudessa.

Haluamme ylläpitää luottamuksellista ja avointa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Näihin ryhmiin kuuluvat mm. asiakkaamme, työntekijämme ja yhteistyökumppanimme, viranomaiset, tuotantopaikkakuntiemme asukkaat, opiskelijat erilaisten järjestöjen ja organisaatioiden edustajat, media sekä niin sanottu suuri yleisö. Järjestämmekin vuosittain useita erityyppisiä sidosryhmätapaamisia eri ryhmien kanssa.