Kestävä metsätalous ja metsäsertifiointi

Metsä Fibren käyttämä pohjoinen puu hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä alueilta, joilla metsää kasvaa enemmän kuin sitä käytetään.

Metsän uudistaminen on aina osa kestävää metsänhoitoa ja edellytämme, että ympäristöarvot huomioidaan kaikissa metsätalouden toimenpiteissä. Metsä uudistetaan aina hakkuun jälkeen, ja Metsä Group käyttää metsän uudistamisessa kotimaisia puulajeja ja taimia.

Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä, ja puuraaka-aineemme on peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä. Näin varmistamme puunhankinnan laillisuuden sekä toimitusketjun hyväksyttävyyden ja kestävyyden. Puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla voimme jäljittää hankkimamme puun alkuperän aina hakkuukohteelle asti.

1.2 Sustainable forestry - 1 -Forest certification.jpg

Sertifiointi

90 % käyttämästämme puusta on sertifioitu kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien FSC®:n tai PEFC:n mukaisesti (FSC-C002102, PEFC/02-33-21) ja kaikki vastaanottamamme puu täyttää kontrolloidun puun vaatimukset. 90 % on erinomainen luku toimialallamme. Vertailun vuoksi: maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioitu.

Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme jatkuvasti ja sertifioidut hallintajärjestelmät, kuten laatu-, ympäristö-, energiatehokkuus- sekä turvallisuusjärjestelmät tukevat jatkuvaa parantamista. Puun alkuperän hallintajärjestelmät (Chain of Custody) mahdollistavat kaiken Metsä Fibren käyttämän puun alkuperän ja logistiikkaketjun seuraamisen.