Joutsenon sellutehdas vaalii aktiivista oppilaitosyhteistyötä Etelä-Karjalassa

​Yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa auttaa Metsä Fibreä rakentamaan hyvää työnantajakuvaa. Joutsenon sellutehdas on mukana rekrytointitapahtumissa tehtaanjohtajaa myöten.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2021

Tekniikan alan parhaille ammattilaisille on ottajia Etelä-Karjalassa. Oppilaitosyhteistyö on Metsä Fibrelle tärkeä keino tulevaisuuden osaajien tavoittamiseen. Joutsenon sellutehdas haluaa näkyä ja kuulua paikallisesti etenkin Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT:n opiskelijoille.

LUT on tekniikan ja talouden yhdistävä tiedeyliopisto. Yhteistyö sen kanssa tarkoittaa konkreettisesti muun muassa diplomitöitä, kesätyöntekijöitä, harjoittelijoita ja opiskelijaryhmien vierailuja tehtaalla. Tärkeä kohderyhmä ovat etenkin energiatekniikan, mutta myös kone-, ympäristö- ja kemiantekniikan opiskelijat.

”Yhteistyö oppilaitosten kanssa on äärimmäisen tärkeää, jotta saamme jatkossakin parhaat osaajat. Haluamme rakentaa hyvää työnantajakuvaa ja tarjota opiskelijoille työmahdollisuuksia jo opiskelujen aikana”, sanoo tehtaanjohtaja Olli Kokki.

02-Olli-Kokki.jpg

Diplomitöistä ja tutkimusyhteistyöstä on hyötyä tehtaalle

Esimerkiksi diplomityön tekijä pääsee pureutumaan Joutsenon sellutehtaan kehityshankkeeseen tai ratkaisemaan tiettyä ongelmaa. Tehdas teettää myös kandi- ja opinnäytetöitä. Olli Kokki pitää näitä hyvin tarpeellisina.

”Opiskelijan kannalta on erittäin hyödyllistä päästä tekemisiin teollisuuden oikean arjen ja haasteiden kanssa sekä saada oppia työelämästä. Meille puolestaan on hyötyä siitä, kun diplomityön tekijä pystyy syventymään tiettyyn aiheeseen päätoimisesti: hän pystyy penkomaan sen juurimultia myöten.”

Joutsenon sellutehtaan tutkimusyhteistyö ulottuu myös LUT:n professoreihin ja tutkijoihin asti. Tehdas esimerkiksi hyödyntää erilaisissa projekteissa LUT:n laboratorion analyysipalveluja.

Rekrytointitapahtumissa kerrotaan työskentelystä Metsä Fibrellä

Joutsenon sellutehdas osallistuu vuosittain paikallisten korkeakoulujen rekrytointitapahtumiin, joista suurin on LUT:n DuuniDay. Myös tehtaanjohtaja Kokki on ollut paikalla tapaamassa potentiaalisia työntekijöitä.

”Koin itse opiskelijana, että rekrytointitapahtumista oli paljon iloa ja apua. Haluamme olla mukana tarjoamassa tuleville insinööreille tietoa alasta, työmahdollisuuksista ja siitä, että meillä on maailman luokan laitteet ja tehdas Joutsenossa.”

Tärkeä ydinviesti on, millaisia työpaikkoja on tarjolla ja millaista Metsä Fibrellä on työskennellä. Sellutehtaalla on paljon eritasoisia tehtäviä ja erilaisia kehitystöitä muillekin kuin tekniikan alan osaajille. Työpaikka voi löytyä esimerkiksi HR-osastolta, laboratoriosta, myynnistä, toimitusketjun hallinnasta tai viestinnästä.

Kesätyöntekijöitä tehtaalle otetaan vuosittain parikymmentä. Ammattikorkeakouluopiskelijat ja ammattiin opiskelevat ovat yhtä lailla tervetulleita hakijoita.

02-laboratory-bottle-detail.jpg

Tehdas tarjoaa nuorille tilaisuuksia tutustua alan mahdollisuuksiin

Yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat myös tärkeä sidosryhmä Metsä Fibren tehdaspaikkakunnilla. Joutsenon sellutehdas esimerkiksi tarjoaa yläkoululaisille työelämään tutustumis- eli TET-harjoittelupaikkoja. 15–17-vuotiaille on kesäisin kahden viikon mittaisia Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja. COVID-19-tilanne saattaa tosin vaikuttaa näihin tällä hetkellä.

Tehtaan henkilökunta osallistuu myös Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjaan, jossa metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat keväisin Suomen yläkouluissa kertomassa metsäalasta sekä sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Kampanjaa koordinoi Metsäteollisuus ry.

Lisäksi sellutehdas kouluttaa ammattikoulun käyneitä oppisopimuksella monenlaisiin tehtäviin. Oppisopimuslaisia otetaan täyttämään eläköitymisen seurauksena vapautuvia työpaikkoja. Oppisopimus tähtää työnteon ohella prosessiteollisuuden tutkintoon, ja henkilö vakinaistetaan tehtaalle, kun tutkinto on valmis.

Kokki korostaa, että Joutsenon sellutehtaalle halutaan laaja-alaista osaamista.

”Pyrimme näkymään kaikille kohderyhmille ja saamaan työntekijöitä eri koulutuspohjalla. Mitä monipuolisemman kirjon osaajia saamme, sitä paremmin pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.”