Äänekosken biotuotetehdas on aktiivinen osa ympäröivää yhteisöä

Metsä Fibren tehdaspaikkakunnilla halutaan aidosti ymmärtää alueen eri sidosryhmiä. Äänekoskella biotuotetehdas on läsnä paikkakunnan arjessa monin tavoin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2020

"Haluamme olla vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa, kertoa omasta toiminnastamme ja ymmärtää entistä paremmin heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan. Meille on tärkeä olla avoin ja hyvä naapuri paikkakuntalaisille", sanoo viestinnän asiantuntija Riikka Liikanen Äänekosken biotuotetehtaalta.

Tehdas pyrkii osallistumaan aktiivisesti toimialaansa liittyviin tapahtumiin, kuten metsäalan messuihin sekä ura- ja rekrytointitapahtumiin.

"Osallistumme myös muihin paikallisiin tapahtumiin ollaksemme lähellä suurta yleisöä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muiden alueen Metsä Group -toimijoiden kesken", kertoo Liikanen.

Sidosryhmävierailuiden ohella järjestetään säännöllisesti avoimien ovien tapahtumia. Esimerkiksi biotuotetehtaan rakennusprojektin aikana pidettiin useita yleisötilaisuuksia, joissa paikkakuntalaiset saivat ajantasaista tietoa projektin etenemisestä ja pääsivät vaihtamaan ajatuksia Metsä Fibren asiantuntijoiden kanssa.

Myös tehtaan yhteydessä sijaitsevassa Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskuksessa järjestetään yleisövuoroja. Kuka tahansa kiinnostunut voi ilmoittautua tutustumaan pohjoisen puun ja metsäteollisuuden mahdollisuuksiin.

Liikenneturvallisuuteen panostetaan

Projektijohtaja Sari Åkerlund Äänekosken kaupungilta kuvailee yhteistyötä biotuotetehtaan kanssa sujuvaksi. "Tapaamme säännöllisesti ja vaihdamme kuulumisia puolin ja toisin." Åkerlund kertoo.

Biotuotetehtaan myötä raskas liikenne Äänekoskella on lisääntynyt, ja kaupungin halki kulkee päivittäin pelkästään 240 puutavara-autoa. Siksi Åkerlund pitää erityisen tärkeinä paikkakunnan alakoululaisille suunnattuja liikenneturvallisuuskampanjoita, joita Metsä Fibre järjestää yhdessä Metsä Groupin puunhankinnan kanssa.

Tehtaan asiantuntijat jalkautuvat kouluihin kertomaan turvallisesta liikkumisesta ja rekan turvallisesta kohtaamisesta. Lapset pääsevät havainnoimaan rekan hytistä, mihin kuljettaja näkee hyvin ja mitkä alueet jäävät katveeseen. Lisäksi nuorimmille koululaisille jaetaan heijastinliivit koulu- ja muilla matkoilla käytettäväksi.

Liikenteen lisääntymisen myötä myös logistiikkajärjestelyitä on kehitetty. Rekat eivät enää kulje koko kaupungin keskustan halki, ja kemikaali- ja tuotekuljetukset liikennöivät tehtaalle eri porteista kuin puutavara-autot.

"Lisäksi tasaamme ajoneuvoliikennettä puutavara-autoille suunnatun uuden sovelluksen avulla siten, että kuormat saapuvat tehtaalle tasaisesti pitkin päivää eikä ruuhkia synny", Riikka Liikanen kertoo.

Liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Metsä Group on asennuttanut jalankulkijoista ja pyöräilijöistä ilmoittavat vilkkuvalot risteykseen, josta tehtaan puukuljetukset saapuvat tehdasalueelle.

aanekoski-bioproduct-mill.jpg

"Biotuotetehdas pitää Äänekosken elinvoimaisena"

Sari Åkerlundin mukaan biotuotetehdas on erottamaton osa äänekoskelaisten arkea ja pitää paikkakunnan elinvoimaisena.

"Ilman tehdasta Äänekoski olisi hyvin erilainen paikka ja elinkeinoelämä toisenlaista. Biotuotetehdas on lisännyt uskoa tulevaisuuteen ja herättänyt kiinnostusta koko alueesta. Kaupunkina pyrimme luomaan uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja asumiselle", Åkerlund sanoo.

Esimerkkinä tästä on Plänet B -hanke, jossa Metsä Group on yksi yhteistyökumppani. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa yhteistyötä, jossa eri alojen ja eri kehitysvaiheiden yritykset hyödyntävät Äänekosken olemassa olevaa infrastruktuuria.

"Rakennamme yhteistyössä Äänekoskelle maailmanluokan biotalouskeskittymää. Haluamme alueelle investointeja ja sijoittumisia, ja pyrimme yhdistämään eri alojen yrityksiä, jotta syntyisi uutta liiketoimintaa ja innovaatioita.".

Åkerlundin mukaan tavoitteet synnyttävät tarpeen myös uudenlaiselle osaamiselle, johon on panostettava alueellisesti.

Liikenneturvallisuuskampanja (24).jpg

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden osaajia

Oppilaitokset ja opiskelijat ovatkin yksi Metsä Fibren tärkeistä sidosryhmistä. Äänekoskella, kuten muillakin sellutehdaspaikkakunnilla, kutsutaan vuosittain alueen yhdeksäsluokkalaiset vierailulle. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös alan opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa.

Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on kertoa nuorille ja heidän opettajilleen biotuotetehtaan päivittäisestä toiminnasta sekä jakaa tietoa metsäteollisuudesta ja alan uramahdollisuuksista. Samalla oppilaitokset saavat tietoa alan osaamistarpeista.

"Toimimme alati kehittyvällä alalla. Oppilaitosyhteistyö on panostus tulevaisuuteen, sillä opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia. Työharjoittelussa tai meille tehtävissä opinnäytetöissä alan opiskelijat saavat työelämänäkökulmaa, ja me puolestamme tuoretta tietoa", Liikanen sanoo.

Tulevaisuuden osaajien hyvinvoinnista huolehditaan myös tukemalla liikunta- ja urheiluseuroja sekä kulttuuritarjontaa. Lisäksi tehdas on ollut mukana paikallisessa koulukiusaamisen vastaisessa hankkeessa.