Tegevus

Metsä Forest Eesti AS-i põhiline tegevusala on metsamaterjali ja puiduhakke varumine Eestis. Täiendavalt hangitakse metsamaterjali ka naaberriikidest.
Metsä Forest Eesti AS-i peamine eesmärk on varustada Metsä Group kontserni ettevõtteid metsamaterjaliga.

Klientidele pakutakse:

  • konkurentsivõimelisi puidutehinguid
  • raie-, kokkuveo- ja väljaveoteenust
  • metsamajanduskavade koostamise organiseerimist