PEFC sertifiteeritud puit

MIS KASU MA OMA METSA SERTIFITSEERIMISEST SAAN?

Otsene võit on rahaline, kui metsaomaniku poolt müüdava sertifitseeritud puidu eest makstakse metsaomanikule rohkem, kui sertifitseerimata puidu eest. Lisaks sellele otsesele kasule, annab sertifikaat ka Eesti metsaomaniku puidule atraktiivsuse: metsaomanik on metsatööstusele samaväärne partner nagu kõik teised sertifikaati omavad metsaomanikud Skandinaavias või mujal Euroopas. Sertifikaat on oluline metsatööstusele. Sertifitseeritud mets on võimalus metsaomanikule. 2022. aasta veebruari seisuga on Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadiga sertifitseeritud üle 252 000 hektari metsamaad.

MIKS ON METSADE SERTIFITSEERIMINE TÄHTIS?

Metsaomanikule antav PEFC sertifikaat kinnitab, et tema poolt metsas tehtud tööd on tehtud südamega. Sertifikaat näitab metsaomaniku hoolivust nii oma otsese vara kui ka üldise keskkonna ning tuleviku suhtes. Puidu ja puittoodete tarbijate jaoks on kogu maailmas muutumas aina olulisemaks teadmine, et asjad, mis meid ümbritsevad ei oleks tehtud kellegi või millegi arvelt. Soovime ju kõik, et loodus meie ümber kestaks ka meie lastele.

KUIDAS SAAKSIN RÜHMASERTIFITSEERIMISEGA LIITUDA?

  • Eesti Erametsaliidu (edaspidi EEML) PEFC rühmasertifikaadiga liitumiseks peab metsaomanik esitama EEML-ile avalduse koos metsamaa andmetega (avalduse leiate SIIT). Metsamaa andmed tuleb esitada exceli tabelina ning andmetes peab olema kirjas minimaalselt: kinnistu nimi/number, katastritunnus, pindala ja maakond;
  • Avalduse koos metsamaa andmetega vaatab üle EEML poolt määratud kontrollüksus, kes esitab EEML kontrollrühmale ettepaneku liita metsaomanik EEML PEFC rühmasertifikaadiga;
  • EEML PEFC rühmaga liitmist kinnitab EEML kontrollrühma protokoll või protokolli otsuse väljavõte, mis saadetakse EEML kontrollüksuse poolt liitunud metsaomanikule e-kirja teel;
  • EEML PEFC rühmasertifikaadi kontrollrühma otsustest teatab metsaomanikule EEML PEFC kontrollüksus 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates otsuse jõustumisest;

Liitumisel sõlmitakse Eesti Erametsaliidu ja metsaomaniku vahel ka kokkulepe, milles sätestatakse rühmasertifikaadi hoidja (EEML) ja liikme (metsaomanik) õigused ja kohutused.

MILLISED ON KULUD, MIDA PEAN SERTIFIKAADIGA SEOSES KANDMA?

PEFC rühmasertifikaadiga seotud kulude kohta vaata Eesti Erametsaliidu kodulehelt. Kui sertifitseeritud puit maksab kasvõi 0,5 EUR tihumeetri kohta sertifitseerimata puidust rohkem, katab juba üks autokoorem müüdud puitu peaaegu täielikult aastase kulu.

KELLELT SAAN LISAINFOT?

Lisainfot saab Eesti Erametsaliidust Toompuiestee 24, Tallinn, internetilehelt www.erametsaliit.ee, elektronposti teel erametsaliit[at]erametsaliit.ee või otse Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunikult Mari Tuvikene, +372 5354 4415, mari.tuvikene[at]erametsaliit.ee

Metsäliitto Cooperative's PEFC logo license: PEFC/02-31-03