Tööohutus

Ohud raietöödel

  • inimesed, sõidukid ja liikuvad masinad, masinaosad;
  • langetatavad ja rippes puud, oksad, alusmets, võsa;
  • töötamine tormimurru ja/või -heite alal;
  • töö väljaspool ettenähtud tööala või keskkonna ja/või muinsuskaitseliste piirangutega alal;
  • laaditav ning ladustatud puit, raidmed;
  • kukkumine ebatasasel või libedal pinnal või takistustele liikumisteedel;
  • valgustingimused töötamisel õhtusel ja öisel ajal;
  • mikrokliima, töö õues sademetega ning madalatel ja kõrgetel temperatuuridel;
  • silmakahjustused;
  • kütused, õlid ja kütuse põlemisjäägid.

Põhilised ohutegurid puiduterminalides

  • inimesed, sõidukid ja liikuvad masinad ning masinaosad;
  • laaditav ja ladustatud puit ning hake ja koormarihmad;
  • kukkumine ebatasasel või libedal pinnal või takistustele liikumisteedel;
  • valgustingimused töötamisel õhtusel ja öisel ajal;
  • mikrokliima, töö õues sademetega ning madalatel ja kõrgetel temperatuuridel;
  • silmakahjustused;
  • kütuse põlemisjäägid.

Kunda sadam - Turvalisus

Pärnu sadam - Sadamaeeskiri