Sertifikaadid

Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritas poolt on
Metsä Forest Eesti AS sertifitseeritud ettevõte alates 18.01.2005 - kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 sertifikaat nr. FI008569, keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 sertifikaat nr. FI008603 ja  töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat nr. FIHSK19234169S

Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritas poolt on
Metsä Forest Eesti AS -ile omistatud - FSC® tarneahela ja kontrollitud puidu sertifikaat number BV-COC-897631 / BV-CW-897631 alates 25.10.2005.
Metsäliitto Cooperative's FSC logo lisence code FSC-C014476


PEFC tarneahela sertifikaat number BV-PEFC-COC-200774, alates 25.10.2005.
Metsäliitto Cooperative's PEFC logo lisence code PEFC/02-31-03

Metsä Forest Eesti AS -ile on omistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ISO/IEC 17025 sertifikaat number L053 - ümarpuidu ja puiduhakke mõõtmistoimingute rahvusvahelisele standardile vastavuse kohta alates 24.07.2001 .