Tapaturmaton työympäristö

Henkilöstömme terveys ja turvallisuus on meille ykkösasia, ja edistämme työturvallisuutta ja työhyvinvointia järjestelmällisin toimin kaikissa yksiköissämme. Tapaturmatonta työkulttuuria edistetään aktiivisesti kaikilla yhdeksällä tehtaallamme.
  • 3.4

    TRIF-luku

    vuonna 2022

  • 0

    tapaturmaa

    vuonna 2030

Toteumat

  2022 2021 2020 2019
Total recordable incident frequency, TRIF 3.4 5.0 7.7 17.7

Metsä Tissue harmonisoi turvallisuusprosessejaan ja implementoi Metsä Groupin turvallisuusstandardeja. Vuonna 2021 Metsä Tissue lanseerasi uuden Metsä Groupille yhteisen järjestelmätyökalun, jolla hallitaan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamista (HSEQ).

Metsä Tissue on ottanut käyttöön kaikilla tehtaillaan turvallisuuspilarit, jotka yhdistävät turvallisuuden ja tuotannon erinomaisuuden työkalut ja ohjaavat päivittäistä työtä.

Vuonna 2021 otettiin käyttöön myös käsiturvallisuuteen keskittyvä projekti, joka keskittyy käsiin liittyvien tapaturmien estämiseen ja työturvallisuuden takaamiseen.

TRIF-luvun lisäksi mittaamme turvallisuutta eri mittareilla. Lue lisää turvallisuuteen liittyvistä avainsuorituskykymittareista Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista oikealla.