Tehokas logistiikka

Metsä Tissuen tavoitteena on valmistaa kaikki tuotteet mahdollisimman lähellä markkinoita. Näin voimme minimoida tyypillisesti kevyiden, ilmavien ja tilaa vievien pehmopaperituotteiden tarpeettomat kuljetukset. Toimituksistamme yli 90% kuljetetaan 500km säteelle tehtaistamme. Pyrimme yhtenäistämään tuotevalikoimaamme niin, että tuotteiden varastointi ja kuljetukset olisivat mahdollisimman tehokkaita. Myös tuotteiden pakkaaminen kuormalavoille vaikuttaa merkittävästi logistiikan tehokkuuteen. Olemme sitoutuneet kehittämään logistiikkaamme ja vähentämään kuljetuksista peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä 22 prosentilla vuoden 2019 tasosta.
  • -22

    %

    Tavoite 2030: CO2-päästöt tuotetonnia kohden vuoden 2019 tasosta

  • -13

    %

    CO2-päästöt tuotetonnia kohden vuonna 2023 vuoden 2019 tasosta

Tulos

  2023 2022 2021 2020 2019
CO2 tuotetonnia kohden 36 38,0 37,1 37,8 kg 39,8 kg
Päästövähennys vuoden 2019 tasosta -13 % -4 % -7 % -5 % base year

 

Tuotespesifikaatioiden uudelleensuunnittelu on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää kuljetuspäästöjä. Esimerkiksi Metsä Tissuen Keski-Euroopan alueella on vuodesta 2020 lähtien ollut käynnissä hanke, jossa on tehty lukuisia muutoksia esimerkiksi rullaspesifikaatioihin, kuten lisätty arkkien määrää samassa rullan halkaisijassa tai pienennetty rullan halkaisijaa niin, että paperin määrä rullassa pysyy samana. Tämä on mahdollistanut suuremmat tuotekuormat kullakin kuljetuslavalla, mikä on vähentänyt tarvittavien kuorma-autotoimitusten määrää. Näillä toimilla Metsä Tissuen Keski-Euroopan alue on pystynyt kahdessa vuodessa vähentämään maanteillä kulkevia kuorma-autokuormauksia noin 5000. Tämä vastaa keskimäärin 562 500 litraa säästettyä dieselpolttoainetta, mikä säästää 1,5 miljoonaa kiloa CO2-päästöjä.

Metsä Tissue suunnitellun Ison-Britannian investoinnin ja Ruotsin Mariestadin tehtaan tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamisen vuoksi kuljetuspäästöjen odotetaan tilapäisesti kasvavan muutosvaiheiden aikana. Liiketoiminnan käynnistys- ja rakennusaikana tuotteita on kuljetettava pidempiä matkoja. Tämä muutos edistää Metsä Tissuen Future Mill -suunnitelmia, joiden tavoitteena on maailmanluokan ympäristötehokkuus pehmopaperituotannossa, ja johtaa lopulta siihen, että kestävää, paikallista tuotantoa on saatavilla entistä enemmän välttämättömiin pehmopaperituotteisiin.

Lue lisää investoinnista täältä.