Tavoitteena fossiilittomat tehtaat

Energiankäyttö on yksi toimintamme tärkeimmistä kestävän kehityksen kohteista. Metsä Tissuen ja koko Metsä Groupin tavoite on tehdä tehtaista fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä tuotannossa, jolloin fossiilipohjaisia hiilidioksidipäästöjäkään ei pääse syntymään.
 • 100

  %

  Tavoite 2030: fossiilittoman energian osuus (scope 1 & 2)

 • 54

  %

  fossiilittoman energian osuus vuonna 2022 (scope 1 & 2)

 • -26

  %

  fossiilisten päästöjen vähennys vuoden 2018 tasosta (scope 1 ja 2)

Toteumat

  2022 2021 2020 2019 2018
Scope 1 Uusiutuvien polttoaineiden osuus 20 % 19 % 18 % 17% 16%
Scope 1 ktCO2 190 203 206 224 227
Scope 2 Uusiutuvien polttoaineiden osuus 25 % 24 % 19 % 21 % 19 %
Scope 2 ktCO2 307 289 261 282 447
Fossiilisten päästöjen vähennys (%) vuoden 2018 tasosta (scope 1 & 2)
-26 % -27 % -31 % -25 % base year

Kestävän kehityksen case-esimerkit

Uuden biovoimalaitoksen rakentaminen Metsä Tissuen Katrineforsin tehdasalueelle Ruotsiin vuonna 2018 muutti tehtaan lisäksi koko Mariestadin kaupungin energiankäyttöä.

Lue lisää biovoimalaitoksesta täältä.

Vuonna 2021 kerroimme, ettemme käytä Mäntän tehtaallamme enää turvetta energiantuotantoon. Turve on korvattu uusiutuvilla puupolttoaineilla kuten puunkuorella ja muilla puutuotannon sivutuotteilla. Biomassan käyttöön siirtymisellä on ollut merkittävä vaikutus tehtaan fossiilisten päästöjen vähentämiseen.

Lue lisää turpeen käytöstä luopumisesta täältä.

Vuonna 2022 Kreuzaun tehtaalla jatkettiin työtä pois fossiilisista polttoaineista testaamalla biopolttoaineita hiilen korvaamiseksi. Tutkimus jatkuu vuonna 2023.

Tulevaisuuden tehdas Mariestadissa

Lue lisää

Turpeesta luopuminen Mäntässä

Lue lisää