Tavoitteena fossiilittomat tehtaat

Energiankäyttö on yksi toimintamme tärkeimmistä kestävän kehityksen kohteista. Metsä Tissuen ja koko Metsä Groupin tavoite on tehdä tehtaista fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä tuotannossa (scope 1), jolloin fossiilipohjaisia hiilidioksidipäästöjäkään ei pääse syntymään. Selvitämme myös aktiivisesti tapoja vähentää tuotannon epäsuoria päästöjä.
 • 100

  %

  Tavoite 2030: fossiilittomien polttoaineiden osuus (scope 1)

 • 19

  %

  fossiilittomien polttoaineiden osuus vuonna 2021 (scope 1)

 • 27

  %

  fossiilisten päästöjen vähennys vuoden 2018 tasosta (scope 1 ja 2)

Toteumat

  2021 2020 2019 2018
Scope 1 Uusiutuvien polttoaineiden osuus 19 % 18 % 17% 16%
Scope 1 ktCO2 203 206 224 227
Scope 2 Uusiutuvien polttoaineiden osuus 24 % 19 % 21 % 19 %
Scope 2 ktCO2 492 467 506 674
Fossiilisten päästöjen vähennys (%) vuoden 2018 tasosta (scope 1 & 2)
-27 % -31 % -25 % base year

Kestävän kehityksen case-esimerkit

Uuden biovoimalaitoksen rakentaminen Metsä Tissuen Katrineforsin tehdasalueelle Ruotsiin vuonna 2018 muutti tehtaan lisäksi koko Mariestadin kaupungin energiankäyttöä.

Lue lisää biovoimalaitoksesta täältä.

Vuonna 2021 kerroimme, ettemme käytä Mäntän tehtaallamme enää turvetta energiantuotantoon. Turve on korvattu uusiutuvilla puupolttoaineilla kuten puunkuorella ja muilla puutuotannon sivutuotteilla. Biomassan käyttöön siirtymisellä on ollut merkittävä vaikutus tehtaan fossiilisten päästöjen vähentämiseen.

Lue lisää turpeen käytöstä luopumisesta täältä.

Tulevaisuuden tehdas Mariestadissa

Lue lisää

Turpeesta luopuminen Mäntässä

Lue lisää