Tavoitteena fossiilittomat tehtaat

Energiankäyttö on yksi toimintamme tärkeimmistä kestävän kehityksen kohteista. Metsä Tissuen ja koko Metsä Groupin tavoite on tehdä tehtaista fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä tuotannossa, jolloin fossiilipohjaisia hiilidioksidipäästöjäkään ei pääse syntymään.
 • 0

  tonnia

  Tavoite 2030: fossiilisia hiilidioksidipäästöjä (scope 1 & 2)

 • 59

  %

  fossiilittoman energian osuus vuonna 2023 (scope 1 & 2)

 • -41

  %

  fossiilisten päästöjen vähennys vuoden 2018 tasosta (scope 1 ja 2)

Toteumat

  2023 2022 2021 2020 2019 2018
Scope 1 Uusiutuvien polttoaineiden osuus 23 % 20 % 19 % 18 % 17% 16%
Scope 1 ktCO2 157 190 203 206 224 227
Scope 2 Uusiutuvien polttoaineiden osuus 21 % 25 % 24 % 19 % 21 % 19 %
Scope 2 ktCO2 242 307 289 261 282 447
Fossiilisten päästöjen vähennys (%) vuoden 2018 tasosta (scope 1 & 2)
-41 % -26 % -27 % -31 % -25 % 0 %

Kestävän kehityksen case-esimerkit

Syyskuusta 2023 lähtien Kreuzaun tehtaalla on korvattu fossiilisen ruskohiilen käyttö puupelleteillä tehtaan lämmöntuotannossa.
Lue lisää täältä.

Metsä Group investoi fossiilivapaaseen tulevaisuuteen modernisoimalla ja laajentamalla Metsä Tissuen Mariestadin tehdasta.
Lue lisää täältä.

Vuonna 2021 kerroimme, ettemme käytä Mäntän tehtaallamme enää turvetta energiantuotantoon. Turve on korvattu uusiutuvilla puupolttoaineilla kuten puunkuorella ja muilla puutuotannon sivutuotteilla. Biomassan käyttöön siirtymisellä on ollut merkittävä vaikutus tehtaan fossiilisten päästöjen vähentämiseen.
Lue lisää täältä.

Tulevaisuuden tehdas Mariestadissa

Lue lisää

Turpeesta luopuminen Mäntässä

Lue lisää

Puupellettien käyttö Kreuzaussa

Lue lisää