Vastuulliset tuotteet

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan ja ottamaan huomioon toimintamme vaikutukset yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Pyrimme käyttämään tuotteissamme vain materiaaleja, joiden alkuperä tunnetaan ja jotka täyttävät tai ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Näin voimme varmistaa hygienian ja tuoteturvallisuuden koko toimitusketjussa aina tuotekehityksestä tuotantoon ja jakeluun.
  • 100

    %

    Tavoite 2030: fossiilittomien raaka-aineiden osuus

  • 98

    %

    fossiilittomia raaka-aineita vuonna 2023

Toteumat

  2023 2022 2021 2020 2019
Fossiilittomien raaka-aineiden osuus 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %

Pehmopaperituotteidemme pääraaka-aine – on se sitten ensi- tai kierrätyskuitua – on sataprosenttisesti fossiilitonta. Puukuidun lisäksi käytämme tuotteiden valmistuksessa lisäaineita, jotka takaavat hyvän imukyvyn ja lujuuden.

Käytämme kaikkia tuotantoprosessin kannalta tarpeellisia lisäaineita ja aineita niin, ettei niistä aiheudu haittaa ihmisille tai ympäristölle. Ne täyttävät Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin (EU Ecolabel) myöntämisperusteet. Käyttämiemme kemikaalien turvallisuus on tärkeää, sillä monet tuotteistamme ovat kosketuksessa ihon ja elintarvikkeiden kanssa. Tämän vuoksi meillä on ennalta määritellyt rajat sekä kemikaalien ominaisuuksille että niiden määrille. Ennakkohyväksyntämenettelymme takaa, että näitä rajoituksia noudatetaan. Tehtaidemme henkilöstö on koulutettu käsittelemään kemikaaleja turvallisesti ja asianmukaisesti.