Korkean tuoteturvallisuuden ja kestävyyden varmistaminen

Metsä Tissuen hygienia- ja tuoteturvallisuusjohtaminen kattaa koko toimitusketjun aina tuotekehityksestä tuotantoon ja jakeluun. Pehmopaperi- ja tiivispaperituotteemme ovat biohajoavia, ja ne on helppo hävittää. Käytön jälkeen ne voidaan kompostoida, kierrättää tai polttaa energiaksi.
 1. 1

  Tuoteturvallisuus tuotannossa

  Kaikki Metsä Tissuen tuotteet valmistetaan hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisesti. Paperi valmistetaan pitkälle automatisoidussa ja suljetussa mekaanisessa prosessissa.

  Olemme laajentaneet peruslaadunhallintajärjestelmäämme esimerkiksi työntekijöiden henkilökohtaisen hygienian ohjeilla, tuotantoalueita koskevalla ruokailu- ja tupakointikiellolla sekä henkilöstön tuholaistorjunta- ja tuoteturvallisuuskoulutuksella. Pehmopaperin valmistuksessa käytetään hyväksyttyjä turvallisia raaka-aineita ja lopullisten pehmopaperituotteiden turvallisuus varmistetaan testauksin.

 2. 2

  Todennetusti turvalliset ja kestävät tuotteet

  Pehmopapereillemme ja tiivispapereillemme on myönnetty useita ympäristömerkkejä, kuten PEFC (puuraaka-aine on peräisin kestävistä lähteistä), EU-ympäristömerkki ja pohjoismainen ympäristömerkki (valmistusprosessi ja tuotteet täyttävät ympäristömerkin kriteerit). Tiivispaperimme on sertifioitu kompostoitaviksi OK Compost Home- ja OK Compost Industrial -standardien mukaisesti.

  Kaikki rasvatiiviit tuotteet, lukuun ottamatta märkälujitettuja laatuja, ovat kierrätettävissä UNI 11743:2019- standardin mukaisesti. Tuotteet saavuttivat tason B, kun ne arvioitiin "Aticelca Evaluation Method 501:2019" -menetelmän mukaisesti. Kierrätettävyystasoja on neljä (taso A+, A, B, C). Talouspaperien osalta on otettu huomioon se, että ne saattavat joutua keittiössä lyhytaikaiseen kontaktiin elintarvikkeiden kanssa. Tuotteemme ovat turvallisia tällaiseen käyttöön.

   

   

   

   

Metsä Tissue ei lisää tuotteisiinsa PFAS-yhdisteitä

Lue lisää
 1. 3

  Noudatamme tuoteturvallisuuteen liittyviä suosituksia ja vaatimuksia ja seuraamme lainsäädännön muutoksia

  Noudatamme pehmopaperituotteisiin soveltuvien raaka-aineiden valinnassa Saksan riskinarviointi-instituutin (BfR) suosituksia ja käytämme BfR:n suosittelemia testausmenetelmiä tuotetestauksissa. Seuraamme Metsä Groupissa kaikilla liiketoiminta-alueilla jatkuvasti lainsäädännön kehitystä tuoteturvallisuuden alueella, ja varmistamme että säädökset otetaan käyttöön tuotannossa.

  Käyttäessämme näitä menetelmiä, BfR:n suosituksessa annetut raja-arvot eivät ylity. Paperimme ovat siis turvallisia hygieniakäyttöön. Varmistamme vaatimusten noudattamisen tarkistamalla raaka-aineen hyväksynnät toimittajiltamme, hyvällä prosessihygienialla ja säännöllisellä tuotetestauksella. Tiivispaperien osalta prosessi on samanlainen, mutta täytämme ruokakontaktissa oleville papereille asetetut globaalit vaatimukset .

 2. 4

  Tuotepakkaukset ja -merkinnät

  Pehmo- ja tiivispaperien pakkaukset pitävät tuotteemme turvallisina ja hygieenisinä suojaten niitä kuljetuksen ja jakelun aikana.

  Kaikki pakkauksemme muovipakkaukset ja rullahylsyt mukaan lukien ovat täysin kierrätettäviä, eikä niistä siirry tuotteisiin haitallisia aineita. Ostamme pakkausmateriaalit vastuullisilta toimittajilta noudattaen tiukkoja kriteereitä. Kaikilla leivonta- ja ruoanlaittopaperituotteita valmistavilla tehtaillamme on käytössään joko ISO 22000- tai BRC- elintarviketurvallisuusjärjestelmä tai vastaava.

  Tuotteillamme on lukuisia kuluttajan valintoja helpottavia merkkejä, jotka kertovat turvallisista ja kestävistä tuotteista. Esimerkkejä näistä ovat ympäristömerkit, kuten pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki, EU:n ympäristömerkki (EU Ecolabel), sekä astma- ja allergiamerkit. Lisäksi elintarvikekontaktiin tarkoitetuissa tuotteissa on turvallisuudesta kertovia merkkejä, joista esimerkkinä on ”lasi ja haarukka” -merkki.