Prosessiveden käytön vähentäminen

Tehostamme vedenkäyttöä jatkuvasti sulkemalla vesikiertoja tehtaiden sisällä ja kehittämällä biologisia jätevedenpuhdistusmenetelmiä. Vesi kiertää prosessissa useita kertoja, ja se puhdistetaan huolellisesti ennen sen päästämistä jätevedeksi.
  • -35

    %

    TAVOITE 2030: vähennys prosessivedenkäytössä vuoden 2018 tasosta

  • -2

    %

    muutos vedenkäytössä vuonna 2022 vuoden 2018 tasosta

Tulokset

  2022 2021 2020 2019 2018
Muutos vedenkäytössä vs. 2018 -2 % +1,6 % +3,5 % -0,7 % Base year
Käytetyt vesitonnit per paperitonni 17,1 m3/t 17,8 m3/t 18,1 m3/t 17,3 m3/t 17,5 m3/t

Vedenkäytön edelleen tehostamiseksi Metsä Tissue käynnisti pilottiprojektin paperintuotannossa käytettävän prosessiveden määrän vähentämiseksi vuonna 2021. Projektia testataan ensin Mariestadin tehtaalla, jossa tuotantokapasiteettia on tarkoitus kasvattaa merkittävästi. Projekti on osa Tulevaisuuden pehmopaperitehdas -ohjelmaa.

Tavoitteena on hyödyntää parhaita saatavilla olevia tekniikoita, kuten mikroflotaatiota eli kiintoaineiden poistoa, ja uusia suodatustekniikoita. Tehtaan vesitase mallinnetaan ja mahdolliset parannusalueet tunnistetaan. Esimerkiksi Mariestadissa tavoitteena on vähentää vedenottoa noin puolella. Ensisijaisen veden vähentämisen lisäksi saadaan myös energian-säästöjä, kun lämpö pysyy kierrossa, sekä pienempiä kustannuksia kemiallisen käsittelyn ja kuituhävikin osalta.

Jörg Engels, teknologiapäällikkö