Prosessiveden käytön vähentäminen

Tehostamme vedenkäyttöä jatkuvasti sulkemalla vesikiertoja tehtaiden sisällä ja kehittämällä biologisia jätevedenpuhdistusmenetelmiä. Vesi kiertää prosessissa useita kertoja, ja se puhdistetaan huolellisesti ennen sen päästämistä jätevedeksi.
  • -35

    %

    TAVOITE 2030: vähennys prosessivedenkäytössä vuoden 2018 tasosta

  • -2

    %

    muutos vedenkäytössä vuonna 2023 vuoden 2018 tasosta

Tulokset

  2023 2022 2021 2020 2019 2018
Muutos vedenkäytössä vs. 2018 -2% -2 % +1,6 % +3,5 % -0,7 % Base year
Käytetyt vesitonnit per paperitonni 17,1 m3/t 17,1 m3/t 17,8 m3/t 18,1 m3/t 17,3 m3/t 17,5 m3/t

Vedenkäytön edelleen tehostamiseksi Metsä Tissue käynnisti pilottiprojektin paperintuotannossa käytettävän prosessiveden määrän vähentämiseksi vuonna 2021. Projektia testataan ensin Mariestadin tehtaalla, jossa tuotantokapasiteettia on tarkoitus kasvattaa merkittävästi. Projekti on osa Tulevaisuuden pehmopaperitehdas -ohjelmaa.

Lue lisää tulevaisuuden pehmopaperitehtaasta Mariestadissa.