Tuotantolaitokset

Metsä Tissuella on eri puolilla Eurooppaa yhdeksän tehdasta, jotka valmistavat laadukkaita hygieniatuotteita ja tiivispapereita kuluttajien ja ammattilaisten käyttöön. Kuluttajille suunnattuja tuotteita myydään tuttujen Lambi-, Serla-, Mola- ja Tento-brändien alla. Katrin-valikoima on suunnattu ammattikäyttöön, ja SAGA on Metsä Tissuen tiivispaperibrändi.

Metsä Tissuella on käytössä sertifioidut johtamisjärjestelmät. Näin varmistetaan sertifikaattien mukainen toiminta ja toiminnan jatkuva parantaminen.

Kaikki Metsä Tissuen tuotantolaitokset on sertifioitu laatu-, ympäristö- ja energiatehokkuusstandardien (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 50001) mukaisesti, ja lähes kaikilla on myös työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -sertifiointi. Metsä Tissuen tehtailla on myös alkuperäketjun sertifikaatteja, joilla varmistetaan puupohjaisen raaka-aineen jäljitettävyys. Työturvallisuuden kehittämisessä Metsä Tissue on asettanut tavoitteekseen nolla tapaturmaa.

Lue lisää Metsä Tissuen tehtaiden ISO-, PEFC-* ja FSC®*-sertifikaateista ja siitä, miten Metsä Group noudattaa alkuperäketjuun liittyviä vaatimuksia.

Monille Metsä Tissuen tuotteille on myönnetty joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki tai saksalainen Blauer Engel -ympäristömerkki. Merkki osoittaa tuotteen täyttävän tiukat ympäristökriteerit koko elinkaarensa aikana.

Lue lisää tehtaiden omilta sivuilta paikallisella kielellä alta.
Lisätietoa sertifioinneista on oikealla.