Metsät ja puuraaka-aine

Strategiamme keskittyy ensikuituun, joka on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme on edistää bio- ja kiertotaloutta tuottamalla laadukkaita pehmopaperituotteita. Metsä Tissue käyttää pehmopaperituotteissa ensi- ja kierrätyskuituja ja näiden yhdistelmiä vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin tuotteiden laadun ja toiminnallisuuden osalta. Viime vuosina käytetystä kuidusta yli 70 % on ollut ensikuitua. Tiivispaperituotteissa käytetään ainoastaan ensikuitua. Voit lukea lisää Metsä Groupin vuoteen 2030 ulottuvista kestävän metsätalouden tavoitteista klikkaamalla linkkejä alla.

Metsä Groupin ainutlaatuisessa arvoketjussa kestävä metsänhoito turvaa uusiutuvan ja vastuullisen puuraaka-aineen saatavuuden pitkällä aikavälillä – metsät, joista raaka-aineemme tulee kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsä Groupin tasolla meillä on myös kunnianhimoisena tavoitteena turvata metsien monimuotoisuus puunkorjuualueillamme. Tästä hyvänä esimerkkinä on tekopökkelöiden jättäminen metsiin korjuun yhteydessä lintujen kolopuiksi. Lue lisää Metsä Groupin työstä biodiversiteetin hyväksi.

Lisäksi oikeassa reunasta voit lukea lisää ensi- ja kierrätyskuidun käytöstä tuotannossamme.