Ilmasto & Ympäristö

Vastuullisuus on keskeistä Metsä Tissuelle ja koko Metsä Groupille. Kehitämme jatkuvasti toimintojamme, jotta ympäristösuorituskykymme paranisi entisestään. Pehmopaperituotantomme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät energian ja veden käyttöön sekä kierrätyskuidun puhdistus- ja siistausprosessissa syntyvään siistauslietteeseen.

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030 vedenkäytön, energiatehokkuuden, fossiilisten päästöjen ja jätehuollon osalta. Sen lisäksi olemme sitoutuneita käyttämään sertifioituja johtamisjärjestelmiä, joilla varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen ja järjestelmien vaatimusten noudattaminen.

Metsä Tissuen kaikilla tehtailla on ISO 9000, ISO 14001 ja ISO 50001 -standardien vaatimusten mukaisesti sertifioidut laatu-, ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmät, sekä suurimmalla osalla tehtaita on myös työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmien sertifikaatti OHSAS 18001 tai ISO 45001. Kaikilla tehtailla käytössä olevat PEFC- ja FSC-metsäsertifiointistandardien vaatimusten mukaisesti sertifioidut kuituraaka-aineen alku-peräketjun hallintajärjestelmät varmistavat puupohjaisen raaka-aineen jäljitettävyyden. 

Metsä Tissuen kestävän kehityksen tunnusluvut raportoidaan osana Metsä Groupin kestävän kehityksen raportointia.