Vastuullinen yrityskulttuuri

Metsä Tissuen yrityskulttuuria ohjaa arvomme – vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Olemme myös sitoutuneita edistämään monimuotoisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja mukaan ottamista päivittäisessä työssämme. Sekä arvot että eettiset periaatteet ovat kiinteä osa Metsä Tissuen liiketoimintastrategiaa.

Toteutimme keväällä 2022 eettisyysbarometrikyselyn, jonka tarkoituksena oli saada käsitys siitä, miten henkilöstömme kokee työpaikan eettisyyden, sekä parantaa ymmärrystämme riskeistä liittyen määräysten noudattamiseen ja eettisyyteen. Vuoden 2022 kyselyn tulokset paranivat merkittävästi edelliseen, vuonna 2020 toteutettuun Barometriin verrattuna. Eettisyysindeksi oli 85,4 (2020: 83,6), ja kaikki barometrin viisi osa-aluetta kehittyivät parempaan suuntaan. Tavoitteenamme vuonna 2030 on saavuttaa täysi 100 prosentin pistemäärä.

Vuonna 2023 on vuorossa henkilöstötutkimus. Tavoitteena on tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotta voimme kehittyä työnantajana. Vuonna 2021 tulosten kokonaisindeksi oli 74,9, joka on selvästi korkeampi kuin ulkoisella eurooppalaisella vertailuryhmällä. Henkilöstötutkimuksen osalta tavoitteemme on saavuttaa 90:n indeksi vuoteen 2028 mennessä.

 • 100

   

  Tavoite 2030: Metsä Tissue eettisyysindeksi

 • 85.4

   

  Metsä Tissue eettisyysindeksi vuonna 2022

 • 90

   

  Tavoite 2028: Metsä Tissue henkilöstötutkimusindeksi

 • 74.9

   

  Metsä Tissue henkilöstötutkimusindeksi vuonna 2021

Eettisen yrityskulttuurin kehittäminen, yhdessä tekeminen ja ihmisten kunnioittaminen sekä epäeettisestä käyttäytymisestä ilmoittamisen kynnyksen madaltaminen valittiin vuoden 2022 eettisen barometrin tulosten perusteella kehittämisalueiksi.

"Tulokset osoittavat Metsä Tissuen työntekijöiden käyttäytyvän eettisesti ja tekevän kestäviä valintoja arjessaan. On hienoa nähdä, että kokonaisarvio liiketoimintaetiikastamme oli näin korkea. Vaikka olemme menossa oikeaan suuntaan, olemme sitoutuneet parantamaan toimintaamme tältä osin edelleen, kuten kaikessa toiminnassamme."

- Jukka Oinonen, Senior Vice President, HR

Eettisen yrityskulttuurin vahvistamiseksi kaikissa yksiköissä määriteltiin konkreettisia kehitystoimia. Yksikkökohtaisten toimien lisäksi Metsä Tissue otti käyttöön nimettömän rekrytoinnin, uudistetun Code of Conduct -verkkokoulutuksen ja paikallisia työpajoja Metsä Groupin tasa-arvovision edistämiseksi.