Vastuullinen yrityskulttuuri

Metsä Tissuella meitä ohjaavat arvomme – vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Olemme myös sitoutuneita edistämään monimuotoisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja mukaan ottamista päivittäisessä työssämme. Sekä arvot että eettiset periaatteet ovat kiinteä osa Metsä Tissuen liiketoimintastrategiaa.

Toteutimme keväällä 2020 eettisyysbarometrikyselyn, jonka tarkoituksena oli saada käsitys siitä, miten henkilöstömme kokee työpaikan eettisyyden, sekä parantaa ymmärrystämme riskeistä liittyen määräysten noudattamiseen ja eettisyyteen. Kysely tehdään joka toinen vuosi, ja tavoitteemme on saavuttaa täysi 100 prosentin pistemäärä vuoteen 2030 mennessä.

Joka toinen vuosi, kun eettisyysbarometrikyselyä ei tehdä, teemme henkilöstötutkimuksen. Tavoitteena on tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotta Metsä Tissuesta tulisi entistä parempi työpaikka. Vuonna 2021 tutkimuksen vastausprosentti oli hyvä, 77,3 %. Tulosten kokonaisindeksi oli 74,9, joka oli selvästi korkeampi kuin ulkoisella eurooppalaisella vertailuryhmällä. Kyselyn avulla saamme arvokasta palautetta henkilöstömme näkemyksistä omasta työstään, työyhteisöstään, johtamisesta ja meistä työnantajana. Henkilöstötutkimuksen osalta tavoitteenamme on saavuttaa indeksiluku 90 vuoteen 2028 mennessä.

 • 100

   

  Tavoite 2030: Metsä Tissue eettisyysindeksi

 • 83.6

   

  Metsä Tissue eettisyysindeksi vuonna 2020

 • 90

   

  Tavoite 2028: Metsä Tissue henkilöstötutkimusindeksi

 • X

   

  Metsä Tissue henkilöstötutkimusindeksi vuonna 2021

Johtamiseen, viestintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat valittiin kehityskohteiksi vuoden 2020 eettisyysbarometrin tulosten perusteella.

"Tunnistimme kehityskohteiksi johtamisen eri osa-alueilla olevia asioita, kuten ihmisten yhdenvertaisen kohtelun ja sellaisen kulttuurin luomisen, jossa ihmisillä on rohkeutta ilmoittaa epäeettisestä käytöksestä ja että heidän huolenaiheisiinsa puututaan. Näiden parantamiseksi meillä on vielä yhdessä tehtävää metsätissuelaisten kanssa ja töihin ryhdytäänkin heti"

- Jukka Oinonen, Senior Vice President, HR

Vuonna 2021 Metsä Tissue järjesti kaikille esihenkilöille lisäkoulutuksen eettisistä toimintaperiaatteista vahvistaakseen yrityskulttuuriaan ja laajentaakseen tuntemusta toimintaperiaatteista. Koulutukset järjestettiin yli 250 esihenkilölle, keskittyen etenkin yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen teemoihin osana Metsä Tissuen johtamista.