Vastuullinen yrityskulttuuri

Metsä Tissuen yrityskulttuuria ohjaa arvomme – vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Olemme myös sitoutuneita edistämään monimuotoisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja mukaan ottamista päivittäisessä työssämme. Sekä arvot että eettiset periaatteet ovat kiinteä osa Metsä Tissuen liiketoimintastrategiaa.

Metsä Tissue toteutti henkilöstötutkimuksen keväällä 2023. Tutkimus antoi tietoa siitä, miten henkilöstömme kokee työnsä, työyhteisönsä, johtamisen ja Metsä Tissuen työnantajana. Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja yhtiön kehityksessä työnantajana. Vuonna 2023 tulosten yleisindeksi oli A+/73,0 (2021: AA+/74,9), mikä on linjassa eurooppalaisten vertailutietojen kanssa. Tavoitteenamme on saavuttaa AAA-indeksi vuonna 2030.

Vuoden 2023 henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella Metsä Tissuen vahvuuksiksi tunnistettiin tehokkuus, työn organisointi ja tiimihenki, kun taas kehittämiskohteiksi valittiin johtamiskulttuuri, työnantajakuva ja sisäinen yhteistyö. Yrityskulttuurin vahvistamiseksi määriteltiin kaikissa yksiköissä konkreettisia kehittämistoimia.

"Tutkimus antaa hyvän kuvan siitä, missä olemme nyt, ja saadusta palautteesta on hyötyä Metsä Tissuen yhteisen kulttuurin kehittämisessä. Oma-aloitteisuus, myönteinen asenne kehittymiseen sekä työyhteisön ja työtovereiden arvostus ovat osa sitä kulttuuria, jota yrityksemme tavoittelee. On hyvä nähdä, että nämä aiheet ja niihin panostaminen ovat tärkeitä myös työntekijöillemme."

- Jukka Oinonen, Senior Vice President, HR

 • 100

   

  Tavoite 2030: Eettisyysbarometri (suunniteltujen toimien toteutuminen %)

 • AAA

   

  Tavoite 2030: Metsä Tissue henkilöstötutkimuksen tulos

 • 73.0

   

  Metsä Tissue henkilöstötutkimusindeksi vuonna 2023