Kestävä arvoketju

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen arvoketjussamme. Tavoitteidemme mukaan kaikki toimittajamme ovat sitoutuneet toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi käytämme omia ja kolmannen osapuolen riskianalyysejä ja toimittaja-arviointeja varmistaaksemme, että toimittajamme toimivat ympäristöä koskevien, sosiaalisten ja taloudellisten vaatimustemme mukaisesti. Näihin arviointeihin kuuluvat toimittajien taustatarkastukset, arvioinnit ja tarvittaessa paikan päällä tehtävät tarkastukset. Lisäksi teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa kestävyyden parantamiseksi. Meillä on yhteisiä kestävyystavoitteita tärkeimpien toimittajiemme kanssa.

Raaka-aineemme alkuperä on meille tärkeää. Tavoitteenamme on, että 100 % raaka-aineistamme on jäljitettävissä vuoteen 2030 mennessä. Tärkein raaka-aineemme, puu, on jo nyt 100-prosenttisesti jäljitettävissä. Jäljitettävyystiedot auttavat kohdentamaan arvioinnit ja auditoinnit mahdollisiin riskitoimittajiin.

 • 100

  %

  2030-tavoite: Raaka-aineiden jäljitettävyys

 • 100

  %

  2030-tavoite: Vastuullisuuskyselyyn vastanneiden ja auditoitujen toimittajien osuus

 • 100

  %

  2030-tavoite: eettisiin toimintatapoihin sitoutuneiden toimittajien osuus

Tulos

  2023 2022 2021 2020 2019
Eettisiin toimintaperiaatteisiin sitoutuneiden toimittajien osuus 98.5 % 97 % 95 % 92 % 92 %
Vastuullisuuskyselyyn vastanneiden ja auditoitujen toimittajien osuus 57 % 38% - - -
Sertifioidun sellun osuus 95 % 90,7 % 90 % 91 % 91 %
Raaka-aineiden jäljitettävyys 86.5 % 85 % 81 % 78 % 68 %