Sertifioidut johtamisjärjestelmät

Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä. Käytämme sertifioituja johtamisjärjestelmiä, minkä myötä voimme parantaa toimintaamme jatkuvasti samalla noudattaen järjestelmien vaatimuksia.

Kaikilla tehtaillamme on ISO 9000, ISO 14001 ja ISO 50001 -standardien vaatimusten mukaisesti sertifioidut laatu-, ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmät, sekä suurimmalla osalla tehtaita on myös työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmien sertifikaatti OHSAS 18001 tai ISO 45001.OHSAS 18001-järjestelmä on korvattu ISO 45001-järjestelmällä, joka on pysyvästi käytössä vuodesta 2021 eteenpäin.

Kaikilla tehtailla käytössä olevat PEFC- ja FSC®-metsäsertifiointistandardien vaatimusten mukaisesti sertifioidut kuituraaka-aineen alkuperäketjun hallintajärjestelmät varmistavat puupohjaisen raaka-aineen jäljitettävyyden.

Lue lisää Metsä Groupin puun alkuperäketjun seurannan hallintajärjestelmistä ja tehdaskohtaisista ISO-, PEFC- ja FSC-sertifikaateista oikeasta sivupalkista.

Olemme sitoutuneita Metsä Tissuen ja Metsä Groupin strategisiin kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiin. Tähän kuuluu YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseen liittyvän työn tukeminen yhdessä sertifikaattikumppaneidemme kanssa. Sertifioidut johtamisjärjestelmät ovat tärkeitä työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamisessa, ja oheisesta kuvasta voit nähdä, mitkä sertifikaatit ja standardit jakavat samat SDG-tavoitteet Metsä Tissuen ja Metsä Groupin kanssa.

(FSC-C004147, PEFC/02-31-77)