Tuotantomme Ruotsissa

Ruotsissa Metsä Tissue toimii kolmella paikkakunnalla: Katrineforsin tehdas sijaitsee Mariestadissa, Pauliströmin tehdas ja Nyboholmin tehdas Smålannissa. Kahta viimeksi mainittua kutsutaan myös Smålannin tehtaiksi, koska ne sijaitsevat aivan lähellä toisiaan.

Toimimme vastuullisesti

Olemme aktiivinen yhteisön jäsen ja kunnioitamme kuntia, joissa toimimme. Työllistämme merkittävän määrän ihmisiä ja edistämme aktiivisesti työhyvinvointia. Sitoutumisemme paikalliseen elämään sisältää yhteistyötä paikallisviranomaisten, koulujen, tiedotusvälineiden ja erilaisten kumppaneiden ja järjestöjen kanssa. Teemme jatkuvasti työtä tehtaitamme ympäröivän ympäristön suojelemiseksi ja parantamiseksi.

LINKKI Tissuen vastuullisuusraporttiin.

Tuotemerkkimme Lambi, Serla ja Katrin

Katrineforsin tehtaalla Mariestadissa valmistamme tuotteita brändeillemme Serla, Lambi ja Katrin. Smålannintehtailla Pauliströmissä ja Nyboholmissa valmistamme pääasiassa tuotteita Lambi-brändillemme. Lisäksi valmistamme pehmopaperituotteita myös asiakkaidemme omille tuotemerkeille.

Yhteisomistukset

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristösuorituskykyämme. Katrinefors Kraftvärmeverk (KKAB) on Katrineforsin tehtaan kumppani. Värinpoistoliete poltetaan, mikä vähentää jätteen määrää 90 prosenttia. Tuotettu energia käytetään höyryn tuottamiseen paperikoneille ja kaukolämpöön Mariestadin asukkaille.

Prosessi tuottaa myös sähköä, joka myydään kolmansille osapuolille. Tämän ansiosta olemme onnistuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi.

Pauliströmin ja Nyboholmin tehtaiden kuitulietteistä saatava energia otetaan talteen kummankin tehtaan biopolttoainekattiloissa.

Tiesitkö, että...

  • tonni paperia vastaa noin 14 puuta.
  • noin 3 000 kg:n painoisen vanhemman rullan valmistamiseen kuluu 40 minuuttia. Se riittää noin 20 000 rullalle vessapaperia. Ihmisen elinikäinen tarve on noin 5 500 rullaa.
  • toimitamme päivittäin noin 130 kuorma-autoa täynnä pehmopaperituotteita ruotsalaisilta tehtailtamme Skandinavian päivittäistavarakauppoihin.
  • ruotsalaisilla tehtaillamme tuotetaan päivittäin pehmopaperia, joka riittää kahdesti maapallon ympäri

Yhteystiedot

Katrineforsin tehdas (Mariestadin tehdas)
Metsä Tissue AB, Katrinefors Mill
Holländaregatan 4
S-54288 Mariestad
Puh: +46 501 27 50 00
sähköposti: firstname.lastname@metsagroup.com

Pauliströmin tehdas
Metsä Tissue AB, Pauliström Mill
S-577 99 Pauliström
Puh: +46 501 27 50 00
sähköposti: firstname.lastname@metsagroup.com

Nyboholmin tehdas, käyntiosoite
Metsä Tissue AB, Nyboholm Mill
Nyboholm
S-57016 Kvillsfors
Puh: +46 501 27 50 00
sähköposti: firstname.lastname@metsagroup.com

Nyboholmin tehdas, postiosoite
Metsä Tissue AB
S-577 99 Pauliström