Arvoketjussamme käytetyt muovit

Hygieniatuotteita suojaavilla pakkauksilla on ratkaiseva merkitys siinä, että loppukäyttäjille toimitetut tuotteet ovat hygieenisiä ja turvallisia. Pakkausten on siis oltava sekä käytännöllisiä että kestäviä. Kuluttajatuotteiden pakkauksissa yleisesti käytetty muovi on hyväksi havaittu pakkausmateriaali, sillä se pystyy suojaamaan pehmopaperin tehokkaasti ja toimii hyvin tuotantoprosessissa ja koko toimitusketjussa. Tavoitteemme on saavuttaa tuotetarjooma ilman fossiilipohjaisia pakkausmateriaaleja vuoteen 2030 mennessä. Kasvatamme kierrätysmuovin osuutta ja seuraamme aktiivisesti biomuovien kehitystä. Parannamme muovipakkauksiamme ohentamalla muovikääreitä ja vältämme ylipakkaamista.
  • 100

    %

    Tavoite 2030: fossiilittomat pakkaukset

  • 88

    %

    fossiilittomien pakkausten osuus vuonna 2023

Toteumat

  2023 2022 2021
Fossiilittomien pakkausten osuus 88 % 89,0 % 88,2 %
Kierrätysmuovin osuus muovipakkauksissa 39 % 24,4 % 17,1 %

Suurin osa Metsä Tissuen käyttämistä pakkausmateriaaleista on kartonkia ja muita puukuitupohjaisia materiaaleja, joita käytetään pääasiassa wc-paperi- ja talouspyyherullien ytimissä, paperisten käsipyyhetuotteiden banderolleissa ja tavaroiden kuljetukseen käytettävissä kartonkilaatikoissa. Vaikka muovipakkaukset ovat kuluttajien yleisimmin tuntema pakkausmateriaali, muovin osuus kaikista Metsä Tissuen käyttämistä pakkausmateriaaleista on vain 9 prosenttia. Tavoitteena muovipakkausmateriaalien käytössä on kierrätysraaka-aineen osuuden jatkuva kasvattaminen.

Vuonna 2023 kierrätysraaka-aineen osuus muovipakkauksista kasvoi tasaisesti kaikissa Metsä Tissuen tuotantolaitoksissa. Kaikkiaan Metsä Tissue vähensi neitseellisen, fossiilipohjaisen muovin käyttöä 2 695 tonnia, mikä vastaa yli 5,1 miljoonan kilogramman fossiilisen CO2-ekvivalentin säästöä tai 5,2 miljoonaa litraa öljyä, jota ei käytetä muovin valmistukseen.