Ensikuitu vastuullisten pehmopapereiden pääraaka-aineena

Metsä Tissue käyttää pääraaka-aineenaan ensikuitua, joka tulee kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Lisäksi valmistamme myös kierrätyskuitupohjaisia pehmopapereita. Tällä hetkellä käytämme tuorekuitua yli 60 prosentissa pehmopaperituotannostamme. Ensikuidusta valtaosa on peräisin Metsä Groupin arvoketjun sisältä sellun muodossa Metsä Fibreltä, joka taas hankkii puunsa Metsä Forestilta. Tämä takaa vastuullisen, ensiluokkaisen ja puhtaan raaka-aineen saannin läheltä ja tekee Metsä Tissuesta ainutlaatuisen toimijan eurooppalaisilla pehmopaperimarkkinoilla. Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä, ja se tulee kestävästi hoidetuista ja sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä.

Tulevaisuuden hygieniaratkaisut

Ensikuitujen hyödyntäminen modernilla teknologialla on paras tulevaisuuden hygieniaratkaisu. Ensikuitupohjaisten pehmopapereiden valmistuksessa on selkeitä etuja suhteessa kierrätysraaka-aineen hyödyntämiseen hygieniatuotteissa: vettä ja energiaa tarvitaan vähemmän ja myös jätettä syntyy vähemmän. Ensikuitu sopii erinomaisesti hygieniatuotteiden valmistamiseen, koska se varmistaa korkean tuoteturvallisuuden. Vuonna 2021 Metsä Tissue tilasi tuotantolaistensa hiilijalanjäljestä laskeman ulkopuoliselta konsulttiyhtiö Afry:lta. Tulokset osoittivat, että Metsä Tissue tehtaiden ensikuiturullien hiilijalanjälki oli noin 20 prosenttia pienempi kuin kierrätyspaperirullien. 

Ensikuidun käyttö pehmopaperin raaka-aineena on osa kestävää biotaloutta. Jokainen puun osa käytetään aina eniten arvoa tuottavaan tarkoitukseen: suurin osa täysikasvuisesta puusta (60 %) käytetään tukkina, joka päätyy puutuotteisiin, esimerkiksi rakentamiseen tai huonekalujen loppukäyttöön. Noin 25 prosenttia puusta käytetään kuitupuuna, josta valmistetaan sellua ja muita biotuotteita. 15 prosenttia puusta on oksia ja latvoja, jotka hyödynnetään uusiutuvan bioenergian tuotantoon. Näin pehmopaperituotanto on osa kestävää biotaloutta ja uusiutuvan puuraaka-aineen tehokasta käyttöä.

Keskiössä biologinen monimuotoisuus

Pohjoismaisissa metsissä sekä metsänomistajat että metsäteollisuus kiinnittävät erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tämä tapahtuu esimerkiksi jättämällä säästöpuita ja monimuotoisuuskantoja sekä säilyttämällä metsissä seisovia ja kaatuneita lahopuita, jotka tarjoavat elintilaa monille eri lajeille, kuten sienille, hyönteisille ja linnuille. Biologista monimuotoisuutta suojellaan myös jättämällä puskurivyöhykkeitä vesistöjen varrelle, jotta estetään ravinteiden valuminen vesistöihin. Lisäksi arvokkaimmat metsäkohteet jätetään sellaisenaan säilytettäviksi.

Kun pehmopapereiden valmistuksessa käytetään uusiutuvia ja kestäviä ensikuituja, voimme toimia kestävästi koko arvoketjussa, joka alkaa aina metsästä ja päättyy korkealaatuisiin, puhtaisiin ja turvallisiin lopputuotteisiin.

Metsäsertifiointijärjestelmät PEFC ja FSC®

Metsä Tissue tukee metsäsertifiointijärjestelmiä, jotka perustuvat kestävän metsänhoidon käytäntöjen riippumattomaan kolmannen osapuolen arviointiin. Näitä ovat esimerkiksi PEFC ja FSC®. Kaikilla Metsä Tissuen ensikuidun toimittajilla on sertifioitu puun alkuperän seurantajärjestelmä. Vuonna 2022 90 prosenttia kuidustamme oli joko PEFC tai FSC®-sertifioitua, ja myös loput tulivat valvotuista lähteistä, mikä tarkoittaa, että kaikki käyttämämme ensikuitu voidaan jäljittää laillisesti hoidettuihin metsiin, joissa ei aiheuteta metsäkatoa. Käytetyt tuoreet puukuidut ovat myös täysin jäljitettävissä kestäviin lähteisiin.

(FSC-C004147, PEFC/02-31-77).