Ensikuitu pääraaka-aineenamme

Metsä Tissue käyttää pääraaka-aineenaan ensikuitua, joka tulee kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Lisäksi valmistamme myös kierrätyskuitupohjaisia pehmopapereita. Tällä hetkellä käytämme tuorekuitua yli 70 prosentissa pehmopaperituotannostamme. Ensikuidusta valtaosa on peräisin Metsä Groupin arvoketjun sisältä sellun muodossa Metsä Fibreltä, joka taas hankkii puunsa Metsä Forestilta. Tämä takaa vastuullisen, ensiluokkaisen ja puhtaan raaka-aineen saannin läheltä ja tekee Metsä Tissuesta ainutlaatuisen toimijan eurooppalaisilla pehmopaperimarkkinoilla.

Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä, ja se tulee kestävästi hoidetuista ja sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä.

Fraunhofer-instituutin laajan tutkimuksen mukaan (Wüstenhagen et al. 2023) Euroopan sisäisen sellun kuljetuksen hiilidioksidipäästöt ovat viisi kertaa pienemmät kuin hiilidioksidipäästöt sellun tuonnista Latinalaisesta Amerikasta. Metsän sellu- ja erityisesti uudet biotuotetehtaat (Äänekoski ja Kemi) ovat teknologialtaan uusinta tasoa. Biotuotetehtaat asettavat uuden standardin ensikuidun tuotannolle, mikä mahdollistaa päästötason ja ympäristökuormituksen merkittävän alentamisen.

Ensikuitupehmopaperin tuotanto on materiaalitehokkaampaa kuin kierrätyspehmopaperin tuotanto, sillä kierrätysprosessissa syntyy 40 prosentin saantohäviö kierrätyskuitujen puhdistuksesta. Hygienia-alan yhä tiukentuvien säädösten myötä ennustamme, että riippuvaisuus kestävistä lähteistä peräisin olevista ensikuiduista kasvaa. Kierrätyskuidut sopivat parhaiten käytettäviksi lopputuotteisiin, joissa korkea laatu, tuoteturvallisuus ja korkea hygienia eivät ole keskiössä.

Metsän lisäksi myös muut paperintuottajat ovat todenneet, ettei kierrätystä tule pitää kestävimpänä vaihtoehtona. Lisäksi tutkijoiden mukaan ensikuidun tuotannon tekninen kehitys on ollut nousujohteista ja ensikuitumassan tuotannon päästöt ovat vähentyneet merkittävästi (Ewijk et al. 2022; Wüstenhagen et al. 2023).

Tulevaisuuden hygieniaratkaisut

Ensikuitujen hyödyntäminen modernilla teknologialla on paras tulevaisuuden hygieniaratkaisu. Ensikuitupohjaisten pehmopapereiden valmistuksessa on selkeitä etuja suhteessa kierrätysraaka-aineen hyödyntämiseen hygieniatuotteissa:

  1. Jatkuva korkea laatu – pehmeys ja korkea imukyky
  2. Puhdas ja hygieeninen – ei huolta tuoteturvallisuudesta
  3. Raaka-aineiden kulutuksen väheneminen – ensikuidusta valmistetut tuotteet kevyempiä
  4. Varma toimitusketju – ei saatavuusongelmia
  5. Sertifioitu raaka-aine

Keskiössä biologinen monimuotoisuus

Pohjoismaisissa metsissä sekä metsänomistajat että metsäteollisuus kiinnittävät erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tämä tapahtuu esimerkiksi jättämällä säästöpuita ja monimuotoisuuskantoja sekä säilyttämällä metsissä seisovia ja kaatuneita lahopuita, jotka tarjoavat elintilaa monille eri lajeille, kuten sienille, hyönteisille ja linnuille. Biologista monimuotoisuutta suojellaan myös jättämällä puskurivyöhykkeitä vesistöjen varrelle, jotta estetään ravinteiden valuminen vesistöihin. Lisäksi arvokkaimmat metsäkohteet jätetään sellaisenaan säilytettäviksi.

Kun pehmopapereiden valmistuksessa käytetään uusiutuvia ja kestäviä ensikuituja, voimme toimia kestävästi koko arvoketjussa, joka alkaa aina metsästä ja päättyy korkealaatuisiin, puhtaisiin ja turvallisiin lopputuotteisiin.

Metsäsertifiointijärjestelmät PEFC ja FSC®

Metsä Tissue tukee metsäsertifiointijärjestelmiä, jotka perustuvat kestävän metsänhoidon käytäntöjen riippumattomaan kolmannen osapuolen arviointiin. Näitä ovat esimerkiksi PEFC ja FSC®. Kaikilla Metsä Tissuen ensikuidun toimittajilla on sertifioitu puun alkuperän seurantajärjestelmä. Vuonna 2023 yli 90 prosenttia kuidustamme oli joko PEFC tai FSC®-sertifioitua, ja myös loput tulivat valvotuista lähteistä, mikä tarkoittaa, että kaikki käyttämämme ensikuitu voidaan jäljittää laillisesti hoidettuihin metsiin, joissa ei aiheuteta metsäkatoa. Käytetyt tuoreet puukuidut ovat myös täysin jäljitettävissä kestäviin lähteisiin.

(FSC-C004147, PEFC/02-31-77).