Ensikuitu pääraaka-aineenamme

Metsä Tissue on sitoutunut käyttämään ensikuitua, joka tulee kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä, joissa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat ovat tasapainossa. Tällä hetkellä noin puolet pehmopaperituotteistamme on tehty ensikuidusta. Ensikuidusta valtaosa on peräisin Metsä Groupiin kuuluvalta Metsä Fibreltä, joka taas hankkii puunsa Metsä Forestilta, mikä varmistaa vastuullisen, ensiluokkaisen ja puhtaan raaka-aineen saannin läheltä ja tekee Metsä Tissuesta ainutlaatuisen toimijan eurooppalaisilla pehmopaperimarkkinoilla. Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä, ja se tulee kestävästi hoidetuista ja sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä.

Uskomme, että ensikuidut ja moderni teknologia ovat paras tapa varmistaa tulevaisuuden kestävät hygieniaratkaisut. Ensikuitupohjaisten pehmopapereiden valmistuksessa on selkeitä etuja suhteessa kierrätysraaka-aineen hyödyntämiseen hygieniatuotteissa: vettä ja energiaa tarvitaan vähemmän ja myös jätettä syntyy vähemmän. Ensikuitu sopii erinomaisesti hygieniatuotteiden valmistamiseen, koska se varmistaa korkean tuoteturvallisuuden.

Kun käytämme ensikuitua pehmopaperin valmistukseen, toimimme kestävästi koko arvoketjussa aina metsästä lähtien.

Metsäsertifiointijärjestelmät PEFC ja FSC®

Metsä Tissue tukee metsäsertifiointijärjestelmiä, jotka perustuvat riippumattomaan arviointiin. Näitä ovat esimerkiksi PEFC ja FSC®. Kaikilla Metsä Tissuen ensikuidun toimittajilla on sertifioitu puun alkuperän seurantajärjestelmä. Vuonna 2020 91 prosenttia käyttämästämme sellusta oli joko PEFC tai FSC®-sertifioitua, ja kaikki käyttämämme sellu on jäljitettävissä kestäviin lähteisiin.

(FSC-C004147, PEFC/02-31-77)