Metsä Groupin Mäntän pehmopaperitehdas ja SASKY Mäntän seudun koulutuskeskus syventävät koulutusyhteistyötään pilotoimalla uutta koulutusohjelmaa

Metsä Groupin Mäntän pehmopaperitehdas ja SASKY Mäntän seudun koulutuskeskus syventävät yhteistyötään pilotoimalla uutta koulutusohjelmaa käyttäjäkunnossapidon tehtäviin, joiden myötä varmistetaan prosessiosaamisen rinnalle entistä enemmän kunnossapidollista osaamista. Metsä Group panostaa vahvasti osaamisen kehittämiseen ja jatkossa moniosaaminen korostuu entisestään. Koulutusohjelma on räätälöity vastaamaan erityisesti Mäntän tehtaan osaamistarpeisiin, mutta on sovellettavissa myös muihin paperiteollisuuden tehtäviin.
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Suunnitelmat koulutusyhteistyön syventämisestä käynnistyivät syksyllä 2022, kun tehtaalla huomattiin, ettei paikallinen koulutustarjonta kaikilta osin vastannut Mäntän tehtaan tarpeita prosessiosaamisen ja tehdasympäristössä tarvittavien kunnossapidollisten taitojen osalta.

Pilottiin on tällä hetkellä osallistumassa 10 Mäntän seudun koulutuskeskuksen opiskelijaa, jotka suorittavat kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa. Tutkinnon sisällöissä painottuvat Metsälle tärkeät opintokokonaisuudet, ja niihin sisällytetään paikallisena tutkinnon osana paperiteollisuuden jalostus- ja tuotantoprosessiosaamista. Myös kunnossapidollisten opintokokonaisuuksien sisältöjä on räätälöity siten, että niissä painottuvat tehdastyössä tarvittavat tiedot ja taidot,” kertoo Jarkko Lindroos, Mäntän tehtaan tehtaanjohtaja.

Koulutuskeskuksen opiskelijat ovat jo aiemmin suorittaneet työssäoppimisjaksoja tehtaalla, ja yhteistyö on koettu toimivaksi erityisesti sähköautomaatiokunnossapidon osalta. Nyt toteutettavassa pilotissa kunnossapidollinen osaaminen koulutetaan koulutuskeskuksessa, ja paperiteollisuuden osuus yhteistyössä Mäntän tehtaan kanssa. Teoriaopetus toteutuu tehtaalla alan ammattilaisia hyödyntäen. Opiskelijat myös suorittavat työssäoppimisjaksonsa kolme-neljän opiskelijan pienryhmissä Mäntän tehtaalla.

SASKY Mäntän seudun koulutuskeskuksen koulutuspäällikkö Tomi Kuusela kertoo, että oppilaitos haluaa vahvistaa ja laajentaa entisestään hyvin toimivaa työelämäyhteistyötään Metsä Groupin kanssa. ”Koulutusohjelma tuottaa oppilaitokselle ja opiskelijoille uutta osaamista paperiteollisuuden jalostus- ja tuotantoprosessiosaamisesta sekä joustavia polkuja osaamisen kehittämiseen työelämälähtöisesti. Pilottihanke on suunnattu oppilaitoksessa opiskeleville sekä Mäntän tehtaan henkilöstölle oman osaamisen kehittämiseksi”, jatkaa Kuusela.

Ensimmäinen opiskelijaryhmä lähtee pilottiin mukaan joulukuussa 2023, koulutuskokonaisuudet ja harjoittelut Mäntän tehtaalla toteutuvat talven ja kevään 2023-2024 aikana. Toivoimme, että osa opiskelijoista voisi jatkaa tehtaalla myös kesätöissä. Tämän lisäksi voin ilokseni todeta, että noin 10-15 Mäntän tehtaan nykyistä työntekijää lähtee mukaan ohjelmaan syventämään pehmopaperinvalmistukseen liittyvää omaa tietotaitoaan”, kertoo Lindroos.

Tavoitteena on varmistaa laadukas, paikallinen työvoiman saanti pitkällä aikavälillä. Kokemuksia tullaan keräämään pilotin pohjalta, ja tavoitteena on jatkokehittää sekä syventää koulutusyhteistyötä edelleen. Koulutuskeskukseen on toimitettu tehtaalta esimerkiksi käytöstä poistettuja laitteita opetuskäyttöön, ja suunnitelmissa on hyödyntää koulun kunnossapitokoulutuksia myös tehtaan nykyiselle henkilöstölle.

Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Anne Heusalan mukaan on ”hienoa, että meillä täällä Mänttä-Vilppulassa syvennetään yhteistyötä Metsä Groupin ja Mäntän seudun koulutuskeskuksen kanssa ja että koulutusohjelmassa vastataan nimenomaan Mäntän tehtaan osaamistarpeeseen. Pilotti toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten yritys ja koulutusorganisaatio voivat parhaimmillaan toimia yhdessä.”

Metsä Groupin henkilöstön kehittämispäällikkö Juha Rötsä kertoo, että ”Metsä Groupin näkökulmasta pilotti on ehdottoman tärkeä ja hyödyllinen askel kohti laajamittaisempaa ja syvempää oppilaitosyhteistyötä. Tätä konseptia on lähdetty rakentamaan molempien osapuolien suunnasta puhtaasti tarvelähtöisesti ja avoimin mielin ratkaisuja hakien. Uskon, että pilotin avulla saadaan yhteistyössä rakennettua myös opiskelijoiden näkökulmasta kiinnostava konsepti, jota pystytään tarpeen tullen monistamaan muillekin tehdaspaikkakunnille.”

Lisätietoja: Jarkko Lindroos, Mäntän tehtaan tehtaanjohtaja, puhelin 040 5870417, ja Joanna Linnermo, viestintäjohtaja, Metsä Groupin pehmopaperiliiketoiminta, joanna.linnermo@metsagroup.com, ja puhelin 040 5555868


Metsä Group

www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:       

X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram

 

Metsä Tissue

www.metsatissue.com

Metsä Tissue – puhtaampaa arkea tekemässä. Olemme yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopapereiden toimittajista sekä yksi maailman johtavista tiivispapereiden toimittajista.
 
Tuotemerkkimme ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat viidessä maassa, ja työllistämme noin 2 450 henkilöä. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 1,2 miljardia euroa. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia, joka on vastuullisen biotalouden edelläkävijä.

Seuraa Metsä Tissueta: X LinkedIn Instagram Facebook