Metsä Tissue on toimittanut Mariestadin investointihankkeen ympäristölupahakemuksen Maa- ja ympäristötuomioistuimelle

Metsä Tissue lehdistötiedote 20.5.2020
  • Lehdistötiedotteet, Mariestadin investointiprojekti
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Tissue on jättänyt tänään 20.5.2020 ympäristölupahakemuksen Vänersborgin Maa- ja ympäristötuomioistuimelle (Mark- och miljödomstolen vid Vänersborg tingsrätt) liittyen suunnitelmiinsa kasvattaa ensikuituun perustuvaa pehmopaperituotantoa Mariestadin tehtaallaan Ruotsissa.

Maa- ja ympäristötuomioistuin tekee asiassa päätöksen tutkittuaan hakemuksen ja kuultuaan viranomaisten ja sidosryhmien lausunnot. Viranomaisen odotetaan antavan päätöksen asiassa normaalin käsittelyajan puitteissa eli 12−18 kuukauden kuluessa.  

Osana lupahakemusta Metsä Tissue on järjestänyt yleisen konsultaatio- ja kuulemistilaisuuden (Samråd) 17.4−8.5.2020 välisenä aikana. Lupahakemukseen liittyvät ruotsinkieliset dokumentit ovat nähtävillä Metsä Tissuen verkkosivuilla osoitteessa www.metsatissue.com/mariestad, jossa on myös mahdollisuus jättää niihin liittyen kysymyksiä ja kommentteja yhtiölle.

Ympäristölupahakemus liittyy Metsä Tissuen syyskuussa 2019 käynnistämään ympäristölupamenettelyyn ja esiselvitykseen, jotka mahdollistaisivat pehmopaperituotannon kasvattamisen kaksinkertaiseksi Mariestadin tehtaalla. Hankkeen tekninen esisuunnittelu on määrä saada valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset lopulliselle, aikaisintaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä tehtävälle investointipäätökselle. Ympäristöluvan saaminen on yksi lopullisen investointipäätöksen edellytyksistä.

Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellut investoinnit lisäisivät Mariestadin vuotuista pehmopaperin tuotantokapasiteettia 70 000 tonnista 145 000 tonniin täysimääräisesti vuodesta 2024 alkaen. Suunnitelmat ja hankkeen laajuus voivat muuttua esiselvityksen tuloksena. Mahdollisten vuosien 2021–2023 aikana toteutettavien investointien arvon arvioidaan olevan noin 230 miljoonaa euroa. Uusitulla tehtaalla on suunniteltu käytettävän parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT, Best Available Technique), ja hankkeen keskeiset tavoitteet määritellään osana Metsä Tissuen kestävän kehityksen 2030-tavoitteita.

Osana ympäristölupaprosessia Metsä Tissue on tehnyt aiesopimuksen Mariestadin kunnan kanssa tehdasalueen viereisten, noin 30 hehtaarin, maa-alueiden hankinnasta. Tämän lisäksi Metsä Tissue on hankkinut yksityiseltä maanomistajalta maata noin kahden hehtaarin edestä.

Metsä Tissuen verkkosivuilla osoitteessa www.metsatissue.com/mariestad on saatavilla lisää tietoa hankkeesta ruotsiksi.

Lisätiedot:

Esa Paavolainen, projektijohtaja, Metsä Tissue, puh. +358 40 5005574

Stefan Montarius, tehtaanjohtaja, Metsä Tissuen Ruotsin tehtaat, puh. +46 73 809 10 32

Jani Sillanpää, Ruotsin maajohtaja & myynti- ja markkinointijohtaja, Metsä Tissue, puh. +46 72 5295006


Metsä Tissue
www.metsatissue.com

Metsä Tissue – puhtaampaa arkea tekemässä. Olemme yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopapereiden toimittajista ja maailman johtava tiivispapereiden toimittaja. Tuotemerkkimme ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat viidessä maassa, ja työllistämme noin 2 500 henkilöä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,0 miljardia euroa. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia, joka on vastuullisen biotalouden edelläkävijä.