Metsä Tissue kehittää Mäntän tehdasta

Metsä Tissuen Mäntän tehdas on käynnistänyt investointihankkeen uusiomassalaitoksen uudistamiseksi. Uusiomassalaitosinvestoinnin arvo on 5,1 miljoonaa euroa, ja uudistustyö jaksottuu kolmelle vuodelle.
  • Muut julkaisut
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsä Tissuen Mäntän tehdas on käynnistänyt investointihankkeen uusiomassalaitoksen uudistamiseksi. Uusiomassalaitosinvestoinnin arvo on 5,1 miljoonaa euroa, ja uudistustyö jaksottuu kolmelle vuodelle. 

”Uusiomassatehtaalla on tärkeä rooli Mäntän tehtaan kustannustehokkaan toiminnan mahdollistajana, ja nyt käynnistynyt hanke on tärkeä osa tehtaan kilpailukykyisen ja laadukkaan toiminnan varmistamista”, toteaa Mäntän tehtaan johtaja Kari Karttunen. ”Mäntän uusiomassatehdas on rakennettu pehmopaperitehtaan yhteyteen vuonna 1976, jolloin Metsä Tissuen tehdas alkoi edelläkävijänä Suomessa hyödyntää kierrätyspaperia pehmopaperin raaka-aineena. Vuosien aikana on tehty ylläpitoinvestointeja, mutta nyt käynnistynyt hanke on selkeä uudistushanke, jolla tehostetaan tuotantoa ja pidennetään massalaitoksen elinkaarta merkittävästi.”

”Tässä samassa yhteydessä tehdasalueella tehdään maisemointitöitä, ja nämä alkavat jo kevään aikana. Tarkoituksena on siistiä tehdasalueen ilmettä etenkin Mäntän keskustan suuntaan”, Karttunen sanoo.

Uusiomassalaitoksen uudistamishanke mahdollistaa myös tehtaalla syntyvän siistauslietepuristeen hyödyntämisen polttoaineena energiatuotannossa. Mäntän tehdas ja voimalaitos saivat hiljattain asiaa koskevat ympäristölupapäätökset.

”Mäntän tehtaalla valmistetaan pehmopaperituotteita ensikuidusta, kierrätyskuidusta tai niiden yhdistelmästä. Kierrätyspaperi käsitellään pehmopaperin raaka-ainekuiduksi uusiomassalaitoksessa, jossa siitä poistetaan epäpuhtaudet. Tämän prosessin yhteydessä syntyy sivutuotteena siistauslietettä, joka kuivataan tehokkaasti siistauslietepuristeeksi”, Karttunen kertoo.

”Lietepuristetta syntyy Metsä Tissuen tehtaalla vuosittain noin 25 000 tonnia. Tästä saadaan polttamalla noin 90 000 - 135 000 Gigajoulea energiaa, jota pystytään hyödyntämään paitsi tehtaan, myös koko lähiseudun, energiatarpeeseen. Tuo energiamäärä riittää kaukolämpönä noin 1500 mänttäläisen omakotitalon tarpeisiin vuoden ajan”, toteaa Mäntän Energian toimitusjohtaja Sami Maaniemi. Samalla voidaan vähentää poltettavan turpeen määrää ja myös liikenteen ympäristökuormitus pienenee, kun lietepuristetta ei tarvitse enää kuljettaa muualle.”

Siistauslietepuristeen käytöllä energiatuotannossa on useita hyötyjä. Lietepuriste korvaa polttoaineena turvetta ja vähentää laitoksen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä noin 12 000 tonnia vuodessa. Lietepuristeen erityisominaisuutena on hyvä rikinsitomiskyky, jonka ansiosta myös voimalaitoksen rikkipäästöjen odotetaan alenevan. Siistauslietepuristeen käyttö polttoaineena lisää voimalaitoksen tuhkan määrää, mutta samalla se parantaa merkittävästi lentotuhkan ominaisuuksia ja hyötykäyttömahdollisuuksia. Tuhkaa voidaan hyödyntää aiempaa paremmin esimerkiksi lannoitteena tai maanrakentamisessa.  

Lietepuristeen polttoainekäyttö alkaa suunnitelman mukaan syksyllä 2017. ”Meillä on Mäntän Energiassa käynnissä myös voimalaitosinvestointi, jonka avulla pienennetään laitoksen päästöjä ilmaan ja kehitetään lämmön talteenottoa uuden savukaasupesurin avulla. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa, eli kyseessä on merkittävä kehityshanke”, Maaniemi jatkaa. Mäntän Energia Oy:n voimalaitos tuottaa lämpöä Mäntän Kaukolämpö Oy:lle ja lämpöä sekä sähköä Metsä Tissue Oyj:n Mäntän tehtaalle.

Lisätietoja:

Metsä Tissue Oyj, Mäntän tehdas, tehtaan johtaja Kari Karttunen, p. 050 562 6635
Mäntän Energia Oy, toimitusjohtaja Sami Maaniemi, p. 010 464 7501

Kuva Metsä Tissuen Mäntän tehtaasta: http://databank.metsagroup.com/l/zhtK8gVD2Hvf

Metsä Tissue tuo korkealaatuisilla pehmo- ja ruoanlaittopapereillaan mukavuutta jokaiseen päivään. Metsä Tissue on yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittajista ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja. Yhtiön päätuotemerkit ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Metsä Tissuella on tuotantoa viidessä maassa, sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 750 henkilöä. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia.
www.metsatissue.com