Strategia ja arvot

Strategiamme kulmakiviä on toimia lähellä asiakkaita ja palvella heitä paikallisesti tarjoamalla kestäviä tulevaisuuden hygieniaratkaisuja, jotka perustuvat uusiutuvan pohjoisen puun vastuulliseen käyttöön. Toimintamme tavoittelee teollista- ja materiaalitehokkuutta sekä tehtaidemme ympäristösuorituskyvyn jatkuvaa parantamista. Kilpailuetuihimme kuuluvat vastuullinen arvoketju metsistä ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista lopputuotteeksi, vahvat tuotemerkit ja laadukkaat tuotteet sekä luotettava toimitus ja asiakaspalvelu. Metsä Tissue on sitoutunut kehittämään monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä työelämässä ja olla tasavertainen työyhteisön jäsen. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat meille tärkeitä periaatteita ja kiinteä osa eettistä toimintakulttuuriamme.

Metsä Tissuen arvolupauksena on tehdä puhtaampaa arkea ja visiona on olla asiakkaille halutuin kumppani kestävässä liiketoiminnassa.

Strategiset ohjelmamme

 • Customer Focus -ohjelma

  Customer Focus -ohjelma

 • Lean Supply Chain -ohjelma

  Lean Supply Chain -ohjelma

 • Future Mill -ohjelma

  Future Mill -ohjelma

Visio

Halutuin kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Tarkoitus

Edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta ensiluokkaisia tuotteita kestävästi ja tehokkaasti.

Liiketoimintaympäristö

Toimimme eurooppalaisilla pehmopaperimarkkinoilla ja globaaleilla tiivispaperimarkkinoilla. Pehmopaperituotteet ovat päivittäisiä välttämättömyystuotteita.

Pehmopaperien käyttö on vakiintunutta ja markkinan kasvua ohjaa pääosin hygieniakäytäntöjen vahvistuminen, joka vaikuttaa erityisesti käsipyyhkeiden ja talouspaperien kysyntään. Pehmopaperiliiketoiminta on luonteeltaan paikallista, mikä vähentää paperien kuljetustarvetta ja parantaa välttämättömyystarvikkeiden kriittistä saatavuutta.

Metsä Tissue keskittyy lisäämään ensikuitupohjaista tuotantoa varmistaakseen toimitusvarmuuden asiakkaille kierrätyskuitujen vähenevästä saatavuudesta huolimatta ja tuottaakseen pehmopaperia mahdollisimman energiatehokkaasti.

Megatrendit

 1. 1

  Tiedostava kuluttaminen

  Syntyy tarpeesta toimia vastuullisesti, jotta kulutus ei ylittäisi maapallon kantokykyä. Ihmiset haluavat tehdä hyviä valintoja.

 2. 2

  Resurssitehokkuus

  Resurssitehokkuudella tarkoitetaan maapallon rajallisten luonnonvarojen kestävää käyttöä ja jätteen vähentämistä. Me toimimme myös kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja vähennämme jätteitä ja päästöjä sekä käytämme täysin uusiutuvaa raaka-ainetta, ensikuitua, pehmopaperituotteissamme.

 3. 3

  Paikallisuus

  Pidentyneiden toimitusketjujen haasteet ovat saaneet ihmiset arvostamaan paikallisuutta. Me toimimme lähellä raaka-aineitamme ja markkinoitamme, mikä minimoi tuotteiden kuljetustarpeen. Lähituotanto tukee paikallista työllisyyttä ja vastuullisuustavoitteitamme.

 4. 4

  Kestävä kehitys

  On välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Metsä Groupissa kestävä kehitys on läsnä kaikessa mitä teemme ja olemme sitoutuneita kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiimme.

 5. 5

  Digitalisaatio

  Teknologiatrendeistä vahvin on digitalisaatio, joka uudistaa kuluttajakäyttäytymistä, asiakaskokemusta ja teollisuutta. Pehmopaperiteollisuudessa digitalisaatio vaikuttaa lisäksi keskeisesti kierrätysraaka-aineen saatavuuteen ja johtaa ensikuidun roolin kasvamiseen.

Toimimme arvojemme mukaan

Menestys on kiinni meistä! Me kaikki Metsä Groupissa teemme merkityksellistä työtä. Työmme tuottaa hyvinvointia paitsi itsellemme ja rakkaillemme, myös koko yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tehokkailla tehtaillamme ja ympäristöystävällisillä tuotteillamme on tärkeä rooli fossiilitalouden vastavoimana ja ilmastonmuutoksen torjujana.

Metsä Groupin henkilöstön yhteisesti jakamat arvot ovat vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen.

Arvomme

 • Luotettavuus

  Luotettavuus

 • Yhteistyö

  Yhteistyö

 • Uudistuminen

  Uudistuminen

 • Vastuullinen tuloksenteko

  Vastuullinen tuloksenteko