Strategia ja arvot

Metsä Tissue tekee arjesta puhtaampaa. Metsä Tissuen tavoitteena on edistää bio- ja kiertotaloutta tuottamalla laadukkaita pehmo- ja tiivispaperituotteita. Käytämme pääraaka-aineena uusiutuvaa ensikuitua, joka on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Strategiamme mukaisesti haluamme toimia lähellä asiakkaita ja tarjota heille tulevaisuuden hygieniaratkaisuja, jotka pohjautuvat pohjoisen puun kestävään käyttöön.

Metsä Tissuen arvolupauksena on tehdä puhtaampaa arkea ja visiona on olla asiakkaille halutuin kumppani kestävässä liiketoiminnassa.

Strategiset ohjelmamme

 • Customer Focus -ohjelma

  Customer Focus -ohjelma

 • Lean Supply Chain -ohjelma

  Lean Supply Chain -ohjelma

 • Future Mill -ohjelma

  Future Mill -ohjelma

Visio

Halutuin kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Tarkoitus

Edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta ensiluokkaisia tuotteita kestävästi ja tehokkaasti.

Liiketoimintaympäristö

Toimimme eurooppalaisilla pehmopaperimarkkinoilla ja globaaleilla tiivispaperimarkkinoilla. Pehmopaperituotteet ovat päivittäisiä välttämättömyystuotteita.

Pehmopaperien käyttö on vakiintunutta ja markkinan kasvua ohjaa pääosin hygieniakäytäntöjen vahvistuminen, joka vaikuttaa erityisesti käsipyyhkeiden ja talouspaperien kysyntään. Pehmopaperiliiketoiminta on luonteeltaan paikallista, mikä vähentää paperien kuljetustarvetta ja parantaa välttämättömyystarvikkeiden kriittistä saatavuutta.

Pehmopaperien valmistus tulee siirtymään enenevässä määrin ensikuituraaka-aineeseen, johtuen kierrätyskuidun saatavuushaasteista digitalisaation seurauksena.

Megatrendit

 1. 1

  Tiedostava kuluttaminen

  Syntyy tarpeesta toimia vastuullisesti, jotta kulutus ei ylittäisi maapallon kantokykyä. Ihmiset haluavat tehdä hyviä valintoja.

 2. 2

  Resurssitehokkuus

  Resurssitehokkuudella tarkoitetaan maapallon rajallisten luonnonvarojen kestävää käyttöä ja jätteen vähentämistä. Me toimimme myös kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja vähennämme jätteitä ja päästöjä sekä käytämme täysin uusiutuvaa raaka-ainetta, ensikuitua, pehmopaperituotteissamme.

 3. 3

  Paikallisuus

  Pidentyneiden toimitusketjujen haasteet ovat saaneet ihmiset arvostamaan paikallisuutta. Me toimimme lähellä raaka-aineitamme ja markkinoitamme, mikä minimoi tuotteiden kuljetustarpeen. Lähituotanto tukee paikallista työllisyyttä ja vastuullisuustavoitteitamme.

 4. 4

  Kestävä kehitys

  On välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Metsä Groupissa kestävä kehitys on läsnä kaikessa mitä teemme ja olemme sitoutuneita kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiimme.

 5. 5

  Digitalisaatio

  Teknologiatrendeistä vahvin on digitalisaatio, joka uudistaa kuluttajakäyttäytymistä, asiakaskokemusta ja teollisuutta. Pehmopaperiteollisuudessa digitalisaatio vaikuttaa lisäksi keskeisesti kierrätysraaka-aineen saatavuuteen ja johtaa ensikuidun roolin kasvamiseen.

Toimimme arvojemme mukaan

Menestys on kiinni meistä! Me kaikki Metsä Groupissa teemme merkityksellistä työtä. Työmme tuottaa hyvinvointia paitsi itsellemme ja rakkaillemme, myös koko yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tehokkailla tehtaillamme ja ympäristöystävällisillä tuotteillamme on tärkeä rooli fossiilitalouden vastavoimana ja ilmastonmuutoksen torjujana.

Metsä Groupin henkilöstön yhteisesti jakamat arvot ovat vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen.

Arvomme

 • Luotettavuus

  Luotettavuus

 • Yhteistyö

  Yhteistyö

 • Uudistuminen

  Uudistuminen

 • Vastuullinen tuloksenteko

  Vastuullinen tuloksenteko