Metsä Tissues virtuella informationsmöte om utbyggnadsplanerna för Mariestads bruk

I går den 20 maj höll Metsä Tissue ett öppet virtuellt informationsmöte för att informera om den senaste utvecklingen av planerna för att bygga ut Mariestads bruk. Mötet lockade nästan 200 hundra deltagare som fick se en presentation om den senaste utvecklingen av projektet från Jani Sillanpää, Metsä Tissue AB:s VD i Sverige, Esa Paavolainen, projektdirektör och Stefan Montarius, produktionsdirektör.
  • Pressmeddelanden, Mariestad projekt
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Jani Sillanpää inledde mötet med att berätta om bakgrunden till projektet för utbyggnad av bruket.  

”Högklassigt mjukpapper tillverkat av ren nyfiber, och råvara som växer nära våra kunder och konsumenter spelar en viktig roll i vår företagsstrategi. Förutom att det finns en hög efterfrågan på mjukpappersprodukter av hög kvalitet så är vårt fokus på färskfiberproduktion också ett resultat av den allt sämre tillgången och kvalitén på returpapper. Vi är övertygade om att en investering i mjukpappersprodukter från färskfiber är den mest hållbara lösningen för framtiden,” sade Jani Sillanpää innan han lämnade över ordet till Esa Paavolainen. 

Projektdirektör Esa Paavolainen presenterade en kort genomgång av investeringsprojektet:
●    Tillverkning av de ledande varumärkena inom mjukpapper i Skandinavien, Lambi, Serla och Katrin
●    Den planerade investeringen uppgår till ungefär 2,5 miljarder SEK 
●    Fördubbling av produktionskapaciteten för mjukpapper från 70 000 till 145 000 ton årligen 
●    Mellan 50 och 100 nya, permanenta jobb skapas

Paavolainen fortsatte sin presentation genom att berätta om den senaste utvecklingen i projektet med tyngdpunkt på framstegen gällande den detaljerade projekteringen av de nya utbyggda delarna, de tekniska processerna och miljötillståndsprocessen. Han berättade att det slutliga miljötillståndet förväntas bli klart i början av 2022 och betonade att projektet är oerhört stort och viktigt.

”Vi är väldigt stolta över det här projektet som skulle medföra en betydande investering i Mariestad och även en av de största inom Metsä Tissue’s historia. Vi skulle skapa många nya arbetstillfällen, utveckla framtidens mjukpappersteknik som kan bidra till minskat koldioxidutsläpp och vi skulle ännu bättre kunna uppfylla efterfrågan på mjukpappersprodukter av premiumkvalitet i Skandinavien”, avslutade Esa Paavolainen.

En inspelning av det virtuella informationsmötet finns här: https://youtu.be/PULR91IMeL8

För mer information och förfrågningar från media kontaktar du:
Esa Paavolainen, projektdirektör, Metsä Tissue, tel. +358 40 500 5574
Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, tel. +58 40 555 5868 eller joanna.linnermo-kumpuoja[@]metsagroup.com


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn