Följ moderniseringen av Mariestads bruk live

Nu finns webbkameror utplacerade i bruksområdet i Mariestad där du kan följa utvecklingen dygnet runt. Sändningen spelas inte in. Vi kommer under projektets gång att placera ut fler webbkameror så att du kan följa olika arbeten på området. ”Vi vill ge alla som är intresserade möjligheten att se moderniseringen och expansionen av Framtidsfabriken – Mariestads bruk live via webbkamera”, säger Esa Paavolainen, projektdirektör, Metsä Tissue.

Mariestad webbkamera 1

Mariestad webbkamera 2