Frågor och svar

Metsä Tissues planer på att investera i utbyggd produktion av högklassiga mjukpappersprodukter från färskfiber med modern teknik i Sverige fortskrider som planerat. Den nu planerade investeringen skulle öka den årliga kapaciteten för mjukpappersproduktion i vårt bruk i Mariestad från 70 000 ton till 145 000 ton och vara fullt utbyggd 2024. Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen kontakta oss via email: