Frågor och svar

Metsä Tissue investerar i världsledande miljöprestanda inom mjukpappersproduktion genom att modernisera och expandera Metsä Tissues mjukpappersbruk i Mariestad. Investeringen kommer att öka tillgängligheten av lokalt producerade, hållbara mjukpappersprodukter på den skandinaviska marknaden, där cirka 40 procent av mjukpappersanvändningen för närvarande importeras. Se frågor och svar om projektet nedan. Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen kontakta oss.