Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om vårt företag eller våra produkter? Nya idéer eller överraskande förslag till förbättringar av vår webbplats? Skicka oss dina synpunkter med hjälp av formuläret nedan. Informationen kommer endast att användas för att behandla och svara på konsumenternas feedback.

Vänligen fyll i följande information. Observera att de fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. Vi svarar så snart som möjligt.

På Metsä Group har vi en kanal för efterlevnad och etik (Compliance and Ethics Channel). Den ger möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter, allt som bryter mot lagen eller inte är i linje med Metsä Groups värderingar eller vår uppförandekod.

Tack för ditt meddelande!

Metsä Tissue respekterar din integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss för att svara på din feedback eller fråga. Ytterligare information finns i Metsä Tissues integritetspolicy.
Metsä Tissue respekterar din integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss för att svara på din feedback eller fråga. Ytterligare information finns i Metsä Tissues integritetspolicy.