Frågor och svar - projekt

Projekt

 1. 1

  Vad innebär moderniseringen och utbyggnaden av Mariestads bruk?

  Det innebär att Metsä Tissue blir ett föregångsföretag när det gäller att investera i hållbar mjukpappersproduktion i Sverige och Skandinavien med sina starka varumärken Lambi, Serla och Katrin. Det kommer också att bidra till att säkerställa försörjningstryggheten i mjukpappersprodukter för daglig hygien med den toppmoderna utbyggnaden av bruket som använder den mest avancerade tekniken. Bruket kommer att ha en ny modern mjukpappersmaskin med en kapacitet på 70 000 ton/år, tre högeffektiva nya konverteringslinjer för både valsade och vikta mjukpapper, ett helautomatiserat lager för färdigvaru- och råvaruhantering samt en ny kontorsanläggning.

 2. 2

  Ni berättar om att ni kommer använda färska fibrer som den huvudsakliga råvaran till det nya bruket – vad betyder det?

  Högkvalitativt mjukpapper tillverkat av rena färska fibrer och producerat nära marknaderna spelar en viktig roll i vår företagsstrategi. Vi tror att en investering i produktion av färskfibervävnadsprodukter med modern teknik är den mest hållbara lösningen för framtiden. Utbyggnaden kommer enbart att fokusera på hållbar färskfiberproduktion, varefter den totala färskfiberandelen vid bruket är 80 procent jämfört med dagens 40 procent.

 3. 3

  När startar byggarbetet?

  Byggarbetena startar under våren 2023 och det förnyade bruket planeras vara i drift under andra halvåret 2025. Vi kommer att börja med förberedande arbeten för att ge plats åt nybyggnation, parkeringsplatser och vägar i området. Under våren kommer det att utföras markarbeten för de byggnadsarbeten som ska utföras. Berörda områden kommer att inhägnas och vi kommer även att utföra vissa ljudgenererande arbeten som sprängning, krossning och pålning.

 4. 4

  Kommer Mariestads invånare att påverkas av byggarbetena?

  I vinter/vår påbörjar vi förberedande arbeten för att göra plats för nya byggnader, parkeringar och vägar på området. Det omfattar också att ta ned träd, markarbeten och inledande anläggningsarbeten. Berörda områden kommer att stängslas in. Längre fram kommer vi att utföra en del ljudalstrande arbeten så som sprängning, krossning och pålning

 5. 5

  Kommer Mariestads bruk att fortsätta sin verksamhet även under byggskedet?

  Produktionen kommer att fortsätta som vanligt under byggskedet.

 6. 6

  När är byggnadsarbetena planerade att vara slutförda?

  Det förnyade Mariestads bruk beräknas vara klart i slutet av 2025.

 7. 7

  Hur håller jag mig uppdaterad om vad som händer på bruket i Mariestad?

  Information om projektet och våra nästa steg inom kommer att publiceras löpande via vår hemsida. Vi uppmuntrar dig att följa våra nyheter här.

 8. 8

  Vad betyder investeringen för Metsä Tissue och Mariestad i framtiden?

  Investeringen är en av de största inom mjukpappersbranschen i Europa och den största inom Metsä Tissue. Moderniseringen och expansionen gör att Metsä Tissue säkerställer försörjningstryggheten för viktiga dagliga hygienprodukter i regionen men även i hela Skandinavien. Lokalt kommer Metsä Tissue att anställa 100 nya medarbetare till bruket innan utbyggnaden är i drift. Majoriteten, cirka 75 procent, av dem kommer att vara mångkvalificerade produktionsarbetare med teknisk kompetens. Rekryteringen till nyckelpositionerna, som produktionsingenjörer och automationsspecialister, kommer att påbörjas redan år 2023. Under byggskedet beräknas den totala sysselsättningseffekten vara cirka 2000 personer.