Metsäs kampanj ”Vi har inte råd” bidrog med över 2,1 miljoner kronor till Barnens Rätt i Samhället för att stödja deras arbete med barn och ungdomar

Metsä Groups affärsområde för mjukpapper har genom kampanjen ”Vi har inte råd att inte välja svenskproducerat” uppmuntrat konsumenter att välja inhemska produkter. Målet med kampanjen har varit att synliggöra vikten av att stödja lokal produktion och ökad medvetenhet kring mjukpapperets ursprung. För varje såld Lambi- och Serlaprodukt i Sverige mellan 22 januari och 3 mars har Metsä Group valt att donera till Barnens Rätt i Samhället (Bris), som arbetar med barn och ungdomars välbefinnande.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Mjukpapper är en av de första produkterna som behövs på morgonen, och en av de sista du behöver innan du går och lägger dig. Men faktorerna som påverkar valet av mjukpapper är nödvändigtvis inte uppenbar för konsumenter. När mjukpappersprodukter transporteras långa sträckor ökar kostnaden för miljön på grund av de större transportutsläppen. Trots detta importeras cirka 40 procent av det mjukpapper som används på den skandinaviska marknaden.

”Vi har valt att satsa på hållbar lokal produktion vid våra bruk i Mariestad, Nyboholm och Pauliström. En inhemsk produktion stärker också försörjningstryggheten och skapar lokala jobb, vilket i sin tur genererar skatteintäkter som gynnar samhället som helhet”, säger Katariina Kukkonen, Marknadsdirektör på Metsä Tissue.

Metsä moderniserar och expanderar nu mjukpappersbruket i Mariestad för totalt 4,2 miljarder kronor, för ökad tillgänglighet av lokalt producerade mjukpappersprodukter på den svenska marknaden.

Små vardagliga val kan ha stor betydelse. Kampanjen ”Vi har inte råd” innebär att vi skänker totalt över 2,1 miljoner kronor till Bris.

”Barn och ungdomar har rätt till stöd. Det känns väldigt bra att kunna vara med och stödja Bris arbete med nästa generations välbefinnande”, säger Katariina Kukkonen.

”Förra året hade Bris över 51 000 stödjande samtal med barn, fler än någonsin innan. För många barn som vänder sig till Bris är det första gången de berättar om vad de har varit med om och hur det påverkar deras mående. Det är ett stort och modigt steg att ta. För att barn ska kunna vända sig till Bris krävs att vi kan ha öppet när modet och viljan att söka hjälp finns där. Bris är därför så oerhört glada över det engagemang som Metsä Group och deras konsumenter visar, utan ert stöd räcker inte vårt”, Magnus Jägerskog, Generalsekreterare på Bris.

För mer information, kontakta:
Katariina Kukkonen, Marknadsdirektör, Metsä Tissue, katariina.kukkonen@metsagroup.com tel +358-40 848 84 74 eller, Niklas Lindström, Kommunikationschef, Metsä Tissue, tel. +46 (0)501-27 50 23, niklas.s.lindstrom@metsagroup.com. 


Metsä Tissue 
https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/

Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken – Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA – skapar en renare vardag. Vi främjar en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. År 2023 uppgick vår försäljning till 1,3 miljarder euro och vi har cirka 2 500 anställda. Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto Cooperative, ägs av cirka 90 000 finska skogsägare.

Följ Metsä Tissue: 

LinkedIn Instagram Facebook