Mariestads bruk – Framtidsfabriken i Mariestad

Metsä Tissues vision är att etablera “Framtidsfabriken”, som tar bruket in i en ny era av mjukpappersproduktion. Sedan år 1765 har bruket varit en självklar del av Mariestads kultur, stadsbild och samhälle. Bruket sysselsätter många av stadens invånare och har ett tätt samarbete med lokala myndigheter och skolor. I februari 2023 togs investeringsbeslutet som innebär att bruket i Mariestad ska moderniseras och expanderas. Mariestads bruk producerar toalett- och hushållspapper, handtork-, industri- och systemrullar för kända varumärken som Lambi, Serla och Katrin. I dag har bruket cirka 350 anställda.

Förbättrad energieffektivitet, lägre utsläpp och sänkta buller- och luktnivåer har använts som designkriterier i den nya utbyggnaden

 • Expansionen av Mariestads bruk innebär betydande förbättringar av miljöprestanda för mjukpappersproduktionen. Trots den fördubblade produktionskapaciteten sjunker de fossila koldioxidutsläppen till noll senast 2030 tack vare den nya teknik som används.
 • Utbyggnaden inriktas helt på hållbar färskfiberproduktion, vilket innebär att den totala andelen färskfiber på bruket blir 80 procent.
 • Vattenförbrukning per ton minskar med 50 procent till 10 m3/ton till följd av den nya pappersmaskinen, färskfiberbaserad produktion och en moderniserad avloppsvattenanläggning som på ett bättre sätt tar vara på det renade vattnet i Mariestads vattencirkulation.
 • Mjukpapper är en bulkprodukt som inte är varken ekonomiskt eller hållbarhetsmässigt försvarbart att transportera längre sträckor. Logistikutsläppen beräknas minska med 25 procent årligen tack vare att pappersimport ersätts med lokal produktion.
 • Moderniseringen innebär också förbättringar för den nära omgivningen till bruket. Med den nya, moderna produktionstekniken får bruket lägre buller- och luktnivåer än idag. Ett nytt bullerskydd sänker bullernivåerna med 3–5 dBA tack vare nya vallar mellan bruket och bostadsområdet samt att 26 ytterligare barriärer effektivt skärmar av bullret.
 • Bruket förses med ny teknik för vattenhantering och effektivare reningsteknik som minskar lukt. Huvuddelen av den nya vattenreningsanläggningen kommer att vara övertäckt, vilket ytterligare förbättrar lukthanteringen.

Stor betydelse för den lokala sysselsättningen

Genom investeringen kommer Metsä Tissue att anställa ungefär 100 personer på bruket innan de nya delarna har tagits i drift. Huvuddelen, cirka 75 procent, kommer att vara produktionspersonal med bred teknisk kompetens inom olika inriktningar. Rekryteringen till nyckelpositioner som produktionstekniker och automationsspecialister inleds redan i år. Under byggnadsfasen uppskattas den totala påverkan på sysselsättningen vara cirka 2 000 årsarbetare.

Vi är förväntansfulla inför utvecklingen och ser fram emot att fortsätta vår resa mot en högkvalitativ pappersproduktion på Mariestads bruk.  

Information om viktiga händelser kring projektet kommer publiceras löpande via vår hemsida. Har du frågor om utbyggnaden av Mariestads bruk? Läs våra frågor och svar. 

Projektets kontaktpersoner

 • Esa Paavolainen
  Project Director

  Esa Paavolainen

 • Stefan Montarius
  VP Production

  Stefan Montarius

Pågående arbeten

 1. Sep

  Aktuellt

  Gjutning

  Gjutning av höglagerplatta i den sydvästra delen av bruksområdet. Gjutning av platta till källare i den nordöstra delen av bruksområdet (resning av kranar kommer att ske under september).

  I samband med att gjutning startar vecka 37 kommer vi att börja med kvälls- och nattarbeten på del av arbetsområdet. Vi tar också lördagar, dagtid, i anspråk för vissa moment kopplat till gjutningen.  Vi har restriktioner att inte överstiga 45 dB på natten och vi får inte rikta strålkastare mot bostadsområdet. Det kommer inte att vara någon tung trafik på plats under natten. Arbetet sker under överseende av Länsstyrelsen. Dessa arbeten kommer pågå fram till december.

  Sprängning och borrning

  Borrning, sprängning och krossning kommer att pågå på området fram till december 2023. Vi lägger stor vikt vid säkerhetsaspekterna och det är strängt förbjudet att beträda byggarbetsplatsen. 

  • Arbetena kommer att genomföras mellan 07-19 på vardagar. Planen är att genomföra två sprängningar om dagen, men viss variation kan förekomma. 
  • Flaggvakter kommer att finnas på plats, både innanför och utanför arbetsområdet. Bevakning, besiktning samt ljud- och vibrationsmätningar sker i samband med sprängningar. 
  • Sprängningen går till så att hål borras i berget och i hålen läggs kapslar med sprängämne. Hålet fylls med bulksprängämne och sista delen fylls med grus. Området som ska sprängas tyngdtäcks med dubbla gummimattor. 
  • Störningar som damm, buller och vibrationer kan förekomma. Vi mäter kontinuerligt påverkan. Ljudnivåer och dess spridning beror var på bruksområdet arbetena utförs samt faktorer som väder och vind, detta kan variera från dag till dag. 
  • Du kan följa arbetet via våra webbkameror som finns på hemsidan (se länk ovan).

E-postadress