Katrinefors Bruk - Framtidsfabriken i Mariestad

Sedan år 1765 har Katrinefors Bruk varit en självklar del av Mariestads kultur, stadsbild och samhälle. Bruket sysselsätter många av stadens invånare och har ett tätt samarbete med lokala myndigheter och skolor. Nu planeras för en modernisering och expansion av bruket.

Katrinefors Bruk producerar toalett- och hushållspapper, handtork-, industri- och systemrullar för kända varumärken som Lambi, Serla och Katrin. I dag har bruket cirka 350 anställda. 

Metsä Tissues vision är att etablera “Framtidsfabriken”, som tar bruket in i en ny era av mjukpappersproduktion. Planerna skulle innebära en fördubbling av produktionskapaciteten med hjälp av modern teknik. Förnyade Katrinefors Bruk beräknas stå klart i slutet av 2025. 

Katrinefors Bruk har en lång historia och tradition i Mariestad och är en självklar del av samhället 

Med ny modern teknik får Katrinefors Bruk lägre bullernivåer än tidigare. Ny bullervall och omledning av trafiken får ytterligare positiv inverkan på ljudnivåer i närområdet. Bruket planeras också att utrustas med ny teknologi för vattenhantering vilket ger positiv effekt på lukten i området. Med den planerade investeringen skulle Metsä Tissue bli ett föregångsföretag när det gäller att investera inom mjukpappersindustrin i Sverige och Skandinavien, och bidra till att säkerställa försörjningstrygghet för mjukpappersprodukter.  

Förnyade Katrinefors Bruk möjliggör 50–100 nya arbetstillfällen och kommer kunna erbjuda fler samarbetsmöjligheter med lokala företag. Under byggnadsfasen behövs ytterligare cirka 400–600 heltidstjänster. 

Vi är förväntansfulla inför utvecklingen och ser fram emot att fortsätta vår resa mot en pappersproduktion i världsklass på Katrinefors Bruk – Framtidsfabriken - i Mariestad.  

Information om viktiga händelser kring projektet kommer publiceras löpande via vår hemsida. Har du frågor om utbyggnaden av Katrinefors Bruk? Läs våra frågor och svar. 

Projektets kontaktpersoner

  • Esa Paavolainen
    Project Director

    Esa Paavolainen

  • Stefan Montarius
    VP Production

    Stefan Montarius