Mångfald, Jämlikhet och Inkludering

Vår ambition

Inom Metsä Tissue behöver vi mångsidig expertis för att kunna genomföra vår strategi för lönsam tillväxt. Vi vill visa riktning genom att främja mångfald, inkludering, jämställdhet mellan könen och lika möjligheter för alla. Vi är säkra på att mångfald och en inkluderande kultur ökar vår förmåga till hållbara innovationer och förnyelse. För oss är det viktigt att varje medarbetare hittar en sund balans mellan arbete och privatliv. På Metsä Tissue, kan alla känna sig trygga, betydelsefulla och respekterade.

Vi är Metsä för alla

 

Vårt åtagande

Välkomna människor med olika bakgrund och i olika livsfaser. Visa exempel på inkluderande beteende och jämlikhet. Förvärva oss de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa förändring genom att identifiera och eliminera fördomar, vara nyfiken och samarbeta.

 

Mångfald, jämlikhet och inkludering på Metsä

Våra fokusområden

Utvecklingen av vårt arbete med mångfald, jämlikhet och inkludering styrs av fokusområden som är indelade i tre avsnitt. Se nedan för det praktiska utvecklingsarbetet för respektive fokusområde. Klicka på plustecknet för att läsa mer.

Mångfald

Jämlikhet

Inkludering