När du tänker tillbaka på ditt senaste besök i affären, kommer du ihåg hur mycket tid du ägnade åt att välja toalettpapper? Om det gick på några sekunder är du som en genomsnittlig person, som tar fem sekunder på sig för att välja papper. Var och en av oss ställs inför tusentals beslut och val varje dag, både stora och små. Även om du kanske inte funderar så mycket på varför du väljer ett visst toalettpapper kan medvetna val underlätta din vardag och främja ett ansvarsfullt köpbeteende. Faktum är att få produkter är en så självklar del av vårt dagliga liv som toalettpapper. Denna vardagsprodukt är troligen den som du stöter på först på morgonen och sist på kvällen – och flera gånger däremellan.

Vi konsumenter älskar genvägar, sådant som gör vår vardag enklare. Vi är beredda att lägga mycket tid på att göra val som innebär en stor ekonomisk investering. Vi googlar, jämför och frågar efter rekommendationer. Det inte alls lika vanligt att vi jämför upplevelser och egenskaper vid små dagliga inköp, särskilt om det handlar om personliga varor som hygienprodukter. Det beror på att invanda uppfattningar är så djupt rotade, och vi utmanar ofta inte föreställningarna och genvägarna bakom våra val även om tiderna förändras. Men det är något vi borde göra, eftersom ansvarsfulla val vid toalettpappershyllan kan göra verklig skillnad.

 

Ett kilo ansvarsfulla val varje månad

Den genomsnittliga svensken använder 19 kilo mjukpapper om året, vilket motsvarar 1,5 kilo papper i månaden. Människor anser ofta att återvinning är det bästa alternativet för ansvarsfulla val. Av samma anledning påstås det ofta att mjukpapper tillverkat av returfiber är ett bättre val för miljön än produkter tillverkade av färskfiber. Men den cirkulära ekonomin är så mycket mer än bara återvinning. Det handlar i synnerhet om effektiv och smart resursanvändning genom hela kedjan för att säkerställa att man får ut mer med mindre resurser.

På Metsä Tissue tillverkar vi mjukpapper av både färskfiber och returfiber, men vår uppfattning är att framtiden ligger i färskfiberbaserade produkter. Det mest uppenbara skälet till det är att tillgången och kvaliteten på returpapper fortsätter att försämras. Vi använder inte i närheten lika mycket kontorspapper som tidigare, och antalet tryckta tidningar, tidskrifter och annonser fortsätter att minska. Till följd av det har tillgången på returpapper som används för att tillverka mjukpapper minskat under en längre tid. Dessutom kan de minskande volymerna användas för bättre ändamål än hygienmjukpapper. Returpapper kan till exempel användas mer effektivt i transportförpackningar än i hygienförpackningar på grund av de mindre stränga renhetskriterierna.

Hygienprodukter måste vara rena och säkra att använda. Om returpapper används för att tillverka sådana produkter måste det först rengöras noggrant. I mjukpappersproduktionen går det åt mycket vatten och energi för att rena returpapperet, vilket innebär att det är mindre effektivt att använda returpapper än färskfiber. Av det returpapper som kommer till mjukpappersbruket kan endast cirka 60 procent användas för att producera mjukpapper. För resten av materialet måste andra användningsområden hittas, eftersom det kan innehålla till exempel plast, tryckfärg och metaller. Färskfiberråvara har en effektivitet på över 90 procent, vilket innebär att det mesta av råvaran ingår direkt i slutprodukten som en rulle toalettpapper.

 

Färskfiberpapper har ett lägre koldioxidavtryck

2021 studerade Metsä Tissue koldioxidavtrycket för produkter tillverkade av färskfiber och returfiber vid åtta av sina mjukpappersbruk i Europa. När slutprodukterna jämfördes visade det sig att koldioxidavtrycket för en rulle mjukpapper av färskfiber var ungefär en femtedel lägre än för en pappersrulle tillverkad av returfiber. De främsta orsakerna till det var de kortare transportsträckorna för färskfiber som utvinns regionalt, användningen av vatten och energi vid rening av returpapperet och behandlingen av det avfall som uppkommer vid reningen. Dessutom behövs det färre fibrer för slutprodukterna om man använder högklassigt baspapper tillverkat av färskfiber. Antalet obligatoriska produktsäkerhetsprov är också 60 procent fler för returfiberprodukter än för papper av ren färskfiber. Det är ytterligare en indikation på att färskfiber är bättre lämpat för tillverkning av hygienpapper. Enkel logik säger också att det finns paralleller mellan kvalitet och användningsvolym. Föreställ dig att du går på toaletten i ett köpcentrum. Om handduksautomaten innehåller papper av hög kvalitet behöver du förmodligen bara ett enda ark för att torka händerna, men om den är fylld med papper av sämre kvalitet drar du förmodligen fram ark efter ark för att bli torr om händerna. Färskfiber är med andra ord en högklassig, säker, ren och effektiv råvara för mjukpapper, och – kanske viktigast av allt – den kan användas för att tillverka produkter som inte bara är hållbara utan också behagliga att använda.

 

Varför fälla träd för att göra toalettpapper?

Vi som tillverkar toalettpapper provoceras ofta att förklara varför man ska fälla träd för att göra toalettpapper. Svaret är enkelt: de borde inte fällas – och de fälls inte heller – om antagandet bakom frågan är att de tjocka stockarna slutar som toalettpapper istället för som kollagrande byggmaterial. Massan, råvaran för mjukpapper, tillverkas av träd och delar av träd som tunna stammar och trädtoppar som inte kan förädlas till andra, mer värdefulla produkter. Hållbar mjukpappersproduktion från nordisk färskfiber är en del av en effektiv bioekonomi, där råvaran används fullt ut och effektivt och varje del av trädet används för det lämpligaste och mest värdefulla ändamålet. Detta ansvarsfulla verksamhetssätt är förutsättningen i en värdekedja som vår som omfattar nordisk träråvara. Skogarna växer mer än de används, och vi har som mål att ständigt förbättra vår verksamhet baserat på decennier av erfarenhet och vår hållbara affärsstrategi.

Det är därför som jag väljer färskfiberbaserat, högklassigt toalett- och hushållspapper som tillverkas nära mig och på ett ansvarsfullt sätt. I butiken blir jag alltid glad när jag ser många som använder sina fem sekunder väl och går hem med ett ansvarsfullt paket Lambi eller Serla.

SVP, Marketing, Communications and Sustainability