I samband med expansionen och moderniseringen av Mariestads bruk, Framtidsfabriken, är det inte bara tekniska innovationer som står i fokus. Metsä Group strävar efter att öka den biologiska mångfalden på alla sin bruk i Europa. Kopplat till Metsäs hållbarhetsmål 2030 siktar vi på 10 000 åtgärder för att öka den biologiska mångfalden.

Genom att presentera fem olika alternativ som lever upp till Metsäs kriterier för biologisk mångfald har allmänheten kunna rösta på sina favoriter bland sälg, lind, sötkörsbär, hägg och vildapel. Alternativen, som är inhemska och finns naturligt förekommande i våra trakter, har valts ut i samråd med en lokal plantskola.

Efter omröstningen står det klart att sötkörsbär och vildapel fick flest röster. Det är också dessa två träd vi nu planterat inom det 2 600 kvadratmeter stora området på den nordöstra skyddsvallen i närheten av huvudentrén. Vi har valt att kombinera träden med tre sorters buskar i form av fläder, hassel och nyponros.

"Det känns inspirerande att bjuda in lokalsamhället till dialog och möjlighet att påverka när vi formar Framtidsfabriken i Mariestad. Biologisk mångfald är en prioriterad fråga inom Metsä," säger projektdirektör Esa Paavolainen.  

Andra exempel på hur Metsä arbetar med biologisk mångfald vid utbyggnaden av Framtidsfabriken är anläggningen av en damm för groddjur och uppsättningen av två fladdermushotell.