Frågor och svar - stadslandskap och bostadsområde

Stadslandskap och bostadsområde

 1. 1

  Kommer de nya bruksbyggnaderna påverka landskapsbilden för Mariestad?

  Mariestads Bruk är inte synligt på håll och Mariestads siluett påverkas inte vare sig idag eller efter den planerade ombyggnationen.

 2. 2

  Det nya bruksområdet kommer närmare det lokala bostadsområdet, hur hanterar ni det?

  Vi har samarbetat med landskapsarkitekter för att minska påverkan på omgivningarna. Den högsta delen ett lager planeras anläggas längst bort från bostadsområdet för att bidra till en bättre närmiljö. I samband med ombyggnationen planerar vi för förbättringar så som till exempel omdirigering av brukets trafik bort från bostadsområdet, samt bygge av en bullervall för att minska ljudnivåerna.

 3. 3

  Kommer de nya byggnaderna skugga grannarna?

  Nej. Vi har undersökt skuggbildningar i samband med planerna för att undvika skuggbildning på omgivningen. Den högsta delen av nya Mariestads Bruk planeras anläggas längst bort från bostadsområdet och kommer inte att skugga grannarna. Vi planerar även att använda ljusa färger på byggnaderna för att se till att reflexer från fasaderna blir så små som möjligt.

  På vår hemsida kan du titta på skuggsimulationer under olika delar av året anpassat till den planerade utbyggnaden: https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/nyheter-och-artiklar/

 4. 4

  Skulle den nya delen av bruket, eller hela bruket, kunna flyttas utanför samhället?

  Nej. Att modernisera befintliga Mariestads bruk är det mest hållbara alternativet. Anläggningen behöver närhet till Katrinefors Kraft AB som tillverkar ångan till fabriken, liksom till Vänern för vattenförsörjning.

 5. 5

  Hur blir det med trafiken kring bruket i framtiden?

  Ny infrastruktur runt bruket planeras för att skapa en mer hållbar miljö runt Mariestads bruk. Entré och infart till bruket kommer flyttas bort från bostadssidan så att de i stället vetter mot Marieforsleden.

 6. 6

  Finns det någon risk för översvämning på området?

  Nej, vi ser ingen översvämningsrisk och som en ytterligare säkerhetsåtgärd bygger vi nya översvämningsvallar i den norra delen av bruksområdet.