Metsä Tissue som arbetsgivare

På Metsä Tissue strävar vi efter en ansvarsfull företagskultur där vi värdesätter mångfald, jämställdhet och likabehandling. Vi erbjuder dig personlig karriärutveckling samtidigt som du får vara en del av ett företag med stort fokus på hållbarhet och utveckling, där du varje dag är med och bidrar till ett bättre klimat och hållbart arbetsliv

Vi främjar ett högkvalitativt och engagerande ledarskap

Ett inkluderande och gott ledarskap är grunden till ett positivt arbetsklimat. Vårt ledarskap bygger på öppen kommunikation, empowerment och inkludering. Inspirerande ledare som utvecklar varje team skapar tillit och engagemang hos medaretare.

Som arbetsgivare är det viktigt att vi stöttar och utvecklar våra ledare och detta gör vi bland annat genom att samtliga chefer inom Metsä deltar i vårt interna ledarskapsprogram samt att vi tillgodoser kontinuerlig ledarskapsutveckling.

Vi bryr oss om våra medarbetares välbefinnande skapar förutsättningar för personlig karriärutveckling

Vi är engagerade i lika möjligheter och stödjer allas personliga tillväxt och utveckling. För oss är det viktigt att alla är med och bidrar, tar ansvar för sin egen och andras kompetensutveckling och att vi bidrar till personlig karriärutveckling genom att skapa förutsättningar att lära sig nya kunskaper och färdigheter på arbetet.

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamheten

Vi är stolta över vårt arbete och de värderingar vi står för. Vi välkomnar nya kollegor med olika bakgrund för att utveckla Metsä Tissue ytterligare.

Vår planets framtid och välbefinnande är en viktig fråga för oss alla. Den är viktig för oss som skogs- och pappersindustri och är viktig för oss som företag.

Våra engagerade medarbetare arbetar hårt varje dag för att uppnå våra hållbarhetsmål. 

Våra värderingar - Ansvarsfull lönsamhet, Tillförlitlighet, Förnyelse och Samarbete